XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. december 1., kedd

December 1.Meghallani Isten szavát                   Zsolt 119, 89.97.105-106
Uram, a szavad örökké megmarad, szilárd, mint az ég dicsősége.
Mennyire szeretem törvényedet, egész nap szemem előtt lebeg.
Szavad fáklya a lábam elé, világosság az utamon.
Esküt tettem és megtartom, s követem, amit elrendeltél.
Lk 1,29-38
E szavak hallatára Mária zavarba jött, és gondolkozni kezdett rajta, miféle köszöntés ez. [...] Mária így válaszolt: „Íme, az Úr szolgálója vagyok, legyen nekem a te igéd szerint.”

Mária az Ige figyelmes hallgatója. Gyermekkor óta hallgatta a Szentírás történeteit, ismerte Isten kalandos útjait az Izraeli néppel. A zsoltár szavai mintha a Szűzanya vallomása lenne: Uram, a szavad örökké megmarad, szilárd, mint az ég dicsősége. Mennyire szeretem törvényedet, egész nap szemem előtt lebeg.  De Mária nemcsak hallgatta az igét, hanem a mindennapi életében igyekezte élni is azt: Esküt tettem és megtartom, s követem, amit elrendeltél.  Tudja, hogy az Úr szava életet jelent. A mélységes hallgatás magatartása jellemző rá akkor is, amikor Gábor angyal belépett hozzá, és hírül adta neki Isten hihetetlen terveit: „Ne félj, Mária! Kegyelmet találtál Istennél. Gyermeket fogansz, fiút szülsz, és Jézusnak fogod elnevezni. Nagy lesz ő és a Magasságbeli Fiának fogják hívni. Az Úr Isten neki adja atyjának, Dávidnak trónját, és uralkodni fog Jákob házán örökké, s országának nem lesz vége.” Zavarba ejtő szavak ezek, de Mária nem hárította el őket, hanem engedte, hogy megérintsék a lelkét, és gondolkozni kezdett rajtuk, és hitt.
Hogyan szoktam olvasni a Szentírást? Felületesen mint egy regényt vagy újságcikket, vagy hittel, mintha minden szava nekem szólna? Mária, kérlek segíts, hogy én is meghalljam a szívemben Isten hangját, és taníts meg engem gyöngéd hittel befogadni őket, amint te.
Feladat a mai napra: Megpróbálom figyelmesen hallgatni az igét. Isten mit üzen ma nekem?