XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. december 12., szombat

December 12.


Kimutatja háláját                              Lk 1,46-55
Mária így szólt: „Lelkem magasztalja az Urat, és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad. Karja bizonyságot tett hatalmáról: szétszórta a szívük szándékában a gőgösöket, letaszította trónjukról a hatalmasokat, az alázatosakat pedig fölemelte. Az éhezőket javakkal töltötte el, de a gazdagokat üres kézzel küldte el. Gondjába vette szolgáját, Izraelt, megemlékezve irgalmáról, amelyet atyáinknak, Ábrahámnak és utódainak örökre megígért.”
Ef 5,19-20
Egymás közt énekeljetek zsoltárt, himnuszt és szent énekeket. Énekeljetek és ujjongjatok szívből az Úrnak. Adjatok hálát mindig mindenért Urunk, Jézus Krisztus nevében az Istennek, az Atyának.

A Magnificat szépen visszatükrözi Mária hálatelt szívét. Mária mindig újra, akár énekben is, kifejezi Isten iránti hálaadását. Annak tudatában van, hogy minden Isten érdemtelen ajándéka. Minden nap van ezer apró dolog, amiért jó hálát adni. Mária sohasem várt addig, amíg minden jól végződött, hogy megköszönje Istennek. Útközben már magasztalta Istent.
A hétköznapok lelkigyakorlatának végére érkezve, nagy hálaadással tekinthetünk vissza az advent előkészítő útjára, amelyen jártunk és Mária kísért minket, és amelyen Isten vezetett minket. Tartsuk meg, ami fontos volt, melyik üzeneteket kaptam Istentől.
Írjuk meg saját Magnifikátunkat.
Mai nappal végezik a hétköznapok lelkigyakorlata, az adventi út azonban még folytatódik. Most rajtunk a sor, hogy mindazt amit kaptunk kamatoztatjuk és tovább gyakoroljuk, míg bennünk életté válik. Mária, kísérj minket továbbra is, hogy Jézus karácsonykor megszülethessen bennünk.
Feladat a mai napra: Miért adhatok hálát Istennek a mai napon?