XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. december 13., vasárnap

December 13.Sof 3,14-18a; Fil 4, 4-7; Lk 3, 10-18
Dalolj, Sion leánya, zengj éneket, Izrael! Örülj és ujjongj egész szívedből Jeruzsálem leánya! Elvette az Úr ítéletedet, elűzte ellenségedet, Izrael királya, az Úr közöttetek van, ne félj többé semmi rossztól! Azon a napon így szólnak majd Jeruzsálemben: ,,Ne félj, Sion! Ne lankadjon kezed!'' Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító! Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével; örül majd neked ujjongó örömmel, úgy, mintha ünnepet ülne.

Ma a gaudete – az öröm vasárnapját ünnepeljük. Szofoniás próféta arra szólítja fel Izraelt, (és egyben minket is), hogy: „Örülj és ujjongj egész szívedből Jeruzsálem leánya!” Pál apostol szintén az örömre hívja meg a filippieket: „Örüljetek az Úrban szüntelenül! Újra csak azt mondom, örüljetek.” De vajon lehet-e parancsra, felszólításra, gombnyomásra örülni? Talán már tapasztaltuk, hogy amikor szomorúak, rosszkedvűek voltunk, akkor ha valaki megpróbált az örömre rábeszélni bennünket, az inkább felbosszantott, és még rosszabb lett a kedvünk. De miből fakad az öröm? Nem elég a felszólítás, hanem fel kell fedeznünk, hogy van miért örülnünk. Ezért Pál apostol ugyanúgy, mint Szofoniás próféta, rámutat az öröm okára: a filippiek híveinek állandó okuk van az örömre, mert „az Úr közel van”, illetve velük van.Elvette az Úr ítéletedet, elűzte ellenségedet, Izrael királya, az Úr közöttetek van, ne félj többé semmi rossztól! Veled van az Úr, a te Istened, az erős Szabadító!”. Örömünk oka, hogy szeretve vagyunk, hogy valaki leveszi vállunkról az ítélet terhét, megszabadít minket, fölemel és elfogad minket olyannak, amilyenek vagyunk. Örömünk oka, hogy Isten soha nem hagy egyedül minket, megbocsátja bűneinket és mindig új lehetőséget ad az újrakezdéshez. Ám nem csak ez lehet az öröm forrása: Örül majd neked nagy örömmel, újjáéleszt szeretetével; örül majd neked ujjongó örömmel, úgy, mintha ünnepet ülne.” Fedezzük fel a megtestesült Isten Fiában irántunk való örömét, és hagyjuk, hogy a kisded Jézus majd mosolyogva nézzen ránk. Mennyire tudja egy szívből fakadó mosoly előhívni belőlünk az örömet? Most karácsonykor vigyük el az embereknek az igazi ajándékot: Jézust, aki mély örömet okoz a szíveknek. Szép lenne, ha minden egyes karácsonyi ajándékkal a megajándékozott felfedezné Isten szeretetét is. Akkor lesz áldott karácsonyunk, ha Őt ajándékozzuk! Őt, aki örömet, békét, szeretetet hoz minden embernek.
Feladat a hétre: Hogyan készülök arra, hogy Karácsonykor a közénk jött Jézus örömét, békéjét, áldását közvetíthessem a családomban, vagy barátaim körében? Hogyan tudom közvetíteni, hogy Isten velünk van és ezért a Karácsony áldott ünnep?