XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. december 14., hétfő

December 14.Lk 1,46-50                         (Mária ujjong Istenben)
Mária így szólt: „Lelkem magasztalja az Urat,és szívem ujjong megváltó Istenemben, mert rátekintett szolgálója alázatosságára. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék. Íme, mostantól fogva boldognak hirdet minden nemzedék, mert nagyot tett velem a Hatalmas, és Szent az ő neve. Irgalma nemzedékről nemzedékre az istenfélőkkel marad.”

Általában, amikor nagy öröm van a szívünkben, nevetünk, sírunk, vagy énekelünk. Ezzel azt az örömet fejezzük ki, ami lelkünkből fakad. Máriának nagy és mély oka van arra, hogy örvendezzen; ennek oka pedig, hogy Isten rátekintett, megbízott benne és számított rá, hogy ő legyen Fiának anyja. Azt gondolom, hogy Mária csodálkozott emiatt, ugyanis a szívében a zsoltárok és a szentírás szavai éltek, mindaz, amit hallott kicsi kora óta. Biztos ő is várta a Messiást, akiről a szentírásban beszéltek, ő is látta a nép szenvedését és sokszor egy mély imádságot suttogott Isten felé, hogy jöjjön el hozzájuk! Isten olyan módon válaszol neki és egész népének, hogy emberként, gyermekként jött el hozzánk, úgy, mint mi. Olyan, akinek szüksége van ugyanúgy mindenre, mint nekünk: egy családra, egy apára és egy anyára. Mária dala, egy mély „háladal”, amely elismeri Istent, mint saját életének és népének megváltóját. Öröme, hogy Isten rátekintett szolgálója alázatosságára és együtt akar működni vele. Mária hálaéneke Hanna dalára emlékeztet (vö. 1 Sam 2,1-10), de Mária igenje által megvalósulhatott Isten megmentő terve, Fia megtestesülésében.
A Szűzanya arra tanítson meg bennünket, hogy nekünk is olyan hívő szívünk legyen, mint neki, mivel Isten ránk is tekintett és bennünk is megbízik. Arra tanítson bennünket, hogy szívből jövő bizalommal énekeljünk Istennek.
Feladat a mai napra: Fedezzem fel Isten szerető tekintetét a nap folyamán.