XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. december 7., hétfő

December 7.Belső szabadság                Zsolt 119,145
Az utat, amelyre tanítasz, azt fogom követni.
Lk 2,1-5
Azokban a napokban történt, hogy Augustus császár rendeletet adott ki, hogy az egész földkerekséget írják össze. Ez az első összeírás Quirinius, Szíria helytartója alatt volt. Mindenki elment a maga városába, hogy összeírják. József is fölment Galilea Názáret nevű városából Júdeába, Dávid városába, Betlehembe, mert Dávid házából és nemzetségéből származott, hogy összeírják jegyesével, Máriával együtt, aki áldott állapotban volt.

Isten Máriát nap mint nap újabb kihívások elé állította. Nemcsak arra buzdította őt, hogy higgyen és bízzon benne, hanem arra is, hogy szakadjon el mindentől, amihez emberileg ragaszkodhatott: szüleitől, saját házától, szülőföldjétől, az esetleg már szépen berendezett és a gyermek születésére készen álló dolgoktól. A császár rendelésére Józseffel el kellett hagynia Názáretet és Betlehembe kellett mennie.
Mihez szoktam ragaszkodni? Hogy mennyire függünk dolgoktól vagy emberektől, azon láthatjuk, hogy meg tudjuk-e válni tőlük. Mária megértette, hogy mindene, amije csak volt, Isten ajándéka: saját élete, házastársa, gyermeke, családja, és a földi javai. Fontos, hogy mi is tudatosítjuk magunkban, hogy mindent csak kölcsönbe kaptunk. Isten rendelkezik felettük. Néha azt hisszük, hogy személyes értékünk a birtok mennyiségétől vagy a kapcsolatoktól függ. Isten bennünket ma belső szabadságra hív. Értékünket egyedül ő határozza meg, minden más az ő ajándéka, és bizalmának jele. Áttudom-e nagylelkűen engedni Istennek mindazt, amim van, azzal a bizalommal, hogy ha néha el is vesz tőlem valamit, azzal is csak az üdvösségemet szolgálja? Mária, kérlek segíts átértékelnem az emberek és a földi javakkal való kapcsolatomat, és taníts meg engem belső szabadságodra.
Feladat a mai napra: Mi/Ki az, ami-/akihez nagyon ragaszkodom? Isten rendelkezésére állítom: Tégy velem, Uram, tetszésed szerint.