XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2015. december 2., szerda

December 2.A szív tisztasága                 Lk 2,19
Mária meg mind emlékezetébe véste szavaikat és szívében egyeztette.
Péld 4,20-25
Figyelj, fiam, a szavaimra, nyisd ki a füledet a beszédemre! Ne téveszd el őket soha a szemed elől, és őrizd meg a szíved közepében! Mert élet annak, aki megleli őket, gyógyulás az egész testének. Nagy gonddal őrizd a szívedet, mert hiszen belőle indul ki az élet. Tartsd távol magadtól a száj hamisságát, távolítsd el az ajkak álnokságát! Egyenest előre nézzen a szemed, legyen egyenes a szemed pillantása.

Jézus eljövetelére készülünk, nem csak a második, dicsőséges eljövetelére, hanem a minden napiéra is. Hogyan vehetjük észre, hogy Isten közeledik hozzánk? Hogyan láthatjuk Őt mindennapi életünkben? A szív tisztasága a látás előfeltétele. „Boldogok a tiszta szívűek, mert meglátják az Istent.” (Mt 5,8.) Az egyik karácsonyi énekben Máriáról mondjuk: ő a tisztaságos, aki elhozta nekünk a gyermeket. Mária Isten szavait szíve mélyében őrizte. Isten szavára megtisztul a szív: „Ti már tiszták vagytok az ige által.” (Jn 15,3). Mária ezzel a tiszta, szűz szívvel megláthatta Istent.
Ő segíthet nekünk most adventben szívünk megtisztításában. Tudja, hogy a tisztaságért küzdeni kell. A külső és a belső látást óvni kell a tisztátlanságtól; figyelnünk kell arra, hogy milyen érzelmekkel, képzeletekkel tápláljuk szívünket, és miként kezeljük a testi kívánságokat. Ha szívünkben, a gondolatainkban el vagyunk foglalva saját magunkkal, rendetlen vágyunkkal, kíváncsiságunkkal, hogyan férhet akkor Isten még az életünkbe? Kérlek, tisztítsd meg a szívünket, mert szeretnénk látni téged életünkben.
Feladat a mai napra: Mire figyelek a nap folyamán? Mivel táplálom érzékeimet?