XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. december 20., vasárnap

December 20Mik 5,1-4a; Zsid 10,5-10; Lk 1,39-45

1De te, (Betlehem) Efrata, bár a legkisebb vagy Júda nemzetségei között, mégis belőled születik majd nekem, aki uralkodni fog Izrael felett. Származása az ősidőkre, a régmúlt időkre nyúlik vissza. 2Ezért elhagyja őket az Úr, míg nem szül, akinek szülnie kell, és testvéréhez, Izrael fiaihoz vissza nem tér a maradék. 3Föllép és legelteti nyáját az Úr erejében, az Úrnak, az ő Istenének fenséges nevében. Letelepedhetnek, mert hatalmát kiterjeszti egészen a föld határáig. 4Ő maga a béke lesz.
December 8-án elkezdődött a Ferenc pápa által meghirdetett irgalmasság éve. Egyik legfontosabb üzenete a „Misericordiae vultus” (irgalmasság arca) kezdetű bullájának, amivel meghirdette e jubileumi évet, hogy „állandóan szemlélnünk kell az irgalmasság misztériumát”.[1] Elmélkedéseinkkel ennek a hívásnak szeretnénk eleget tenni, és a napi vagy választott olvasmányok valamit a bulla ill. más egyházi dokumentum segítségével szemlélni Isten irgalmasságának misztériumát. A Szentírás szövege Isten igéje. De nem egy halott szó, hanem az élő Isten ma is aktuális és hathatós szava. Benne megismerhetjük szíve gondolatát, Isten érzésvilágát, az irgalom isteni logikáját. Az ő szava nem csak azoknak az embereknek szólt, akiknek elsősorban íródott 4000 vagy 2000 évvel ezelőtt, hanem ma is épp annyira aktuális, és nekünk szól, nekem és neked. Isten rám és rád tekint, amikor kimondja szavát. Hozzám és hozzád beszél egészen személyesen. Akarja, hogy egyre jobban megértsük őt, engedjük, hogy szava megérintse a szívünket, örömöt és hálát fakasszon bennünk, és arra serkentsen minket, hogy egész szívünkből választ adjunk szeretetére.
Ezen a héten főleg az ószövetségi részeken keresztül szeretnék szemlélni Isten irgalmának logikáját. Biztosan nem véletlen, hogy pont Dec. 8-án, „Mária szeplőtlen fogantatásának ünnepén” kezdődött el a szent év. A nap olvasmányai rámutattak a megváltás szükségességére és okára. Az ember elfordult Istentől, bűnbe esett (vö. Ter 3), és mivel ezt az egységet, amit az Édenkertben elveszített, önmagától már nem állíthatta helyre, Isten belépett a történelembe, hogy végérvényesen megváltást szerezzen gyermekeinek (Ef 1,1-14; Lk 1,26-38). A héber „irgalom” szónak igazából 3 komponense van: 1. „lehajol”, 2. „elköteleződik”, 3.”az anyaméhben megélt teljes egység”. Mikeás próféta jövendölésének középpontjában, aki Kr.e. 8. században élt Izajás próféta korában, a Dávid-hagyomány áll, egy eljövendő uralkodót hirdet meg, aki Betlehemből fog származni és Isten képviselője, választottja lesz. Az Ő erejével fog uralkodni, a béke megtestesítője lesz, amely új kezdetet fog hozni. A háttérben Isten népének igazságtalanságai és romlottsága állnak, akik egyre jobban elfordultak Istentől, és bár próféták által próbálta Isten helyes útra terelni népét, mégsem hallgattak rá. Mégis, és pont itt mutatja meg Isten az ő irgalmát: nem legyint rájuk, nem hagyja őket elveszni, hanem tudtul adja nekik tervét, hogy elküldi választottját, aki maga a béke lesz. Itt is láthatjuk: Isten lehajol népéhez, végérvényesen akar lehajolni hozzá, elkötelezi magát népe iránt, hogy helyreállítsa azt az egységet, ami a paradicsomi állapotot jellemezte. Amikor Izraelre tekintünk, ne felejtsük el, hogy ez rólam és rólad is szól! Isten szíve mélyén óhajtja a velem/veled való egységet és ezért mindent megtesz, hogy ezt végérvényesen megvalósítsa: mert fontosak vagyunk számára. Mert, ahogy egy anya nem tud megfeledkezni méhe szülöttétől, Isten sem tud elfeledkezni egyik gyermekéről sem, akit saját képmására és hasonlatosságára teremtett. Szíve legmélyéből kívánja és akarja számunkra ezt a békét.
Feladat a mai napra: A 4. adventi gyertya fényében csöndben próbálom szemlélni és közel engedni magamhoz Isten legmélyebb vágyát.


[1] Ferenc pápa. Misericordiae vultus kezdetű bullája. 2