XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. július 13., szerda

Július 13.Iz 43,1-7                             (Mert drága vagy a szememben)
Most hát ezt mondja az Úr, a teremtőd, Jákob, az alkotód, Izrael: Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak: az enyém vagy. Ha tengereken kelsz át, veled leszek; és ha folyókon, nem borítanak el, ha tűzön kell átmenned, nem égsz meg, és a láng nem perzsel meg. Mert én, az Úr vagyok, a te Istened, Izrael Szentje, a Megváltód. Váltságodul odaadom Egyiptomot, Kust és Szebát cserébe érted. Mert drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem és szeretlek. Embereket adok oda érted, és nemzeteket az életedért. Ne félj hát, mert veled vagyok! Napkeletről idehozom nemzetségedet, és összegyűjtelek napnyugatról. Azt mondom majd északnak: Add vissza őket! És délnek: ne tartsd vissza őket! Hozd vissza fiaimat a távolból, és leányaimat a föld határairól. Mind, akik az én nevemet viselik, akiket dicsőségemre teremtettem, akiket én formáltam és én alkottam.

Milyen szép Isten igéjének kincse ez a mai ószövetségi idézet! Sokan mondják, hogy az ószövetség számukra csak nehézen érthető és nem tudnánk mit kezdeni az ott közvetített haragos Isten képével. Bizonyára sok különbség van a mai ember világa és az akkori ember élethelyzete között, és más lehettek a felfogásaik mint a gondolkodásmódjuk. De ha tényleg többet és alaposan foglalkozzunk az ószövetséggel, jobban értjük, hogyan Isten kinyilatkoztatottja magát lépesről lépesre az emberi történelmen keresztül, kiváltképpen  Izrael nép történetén keresztül. Ebben a folyamatban a próféták szerepe az volt, hogy  közvetítsék Isten szavát, ez pedig sokszor konkrét helyzetekre vonatkozóan. Segíthet, ha ismerjük ezt történelmi kontextust. Azonban olyan ószövetségi idézetek is vannak, amelyek magától megszólalnak minket. Ilyen a mai Izajás próféta szavai. Az, amit Isten ezen keresztül Izraelt mondta, ugyanúgy érvényes a mindenkori embereknek. „Most hát ezt mondja az Úr”, most akarja mondani újra nekünk, ki ő és kik vagyunk számára. Ezt mondja a teremtőd, az alkotód, a te Istened, a Szent, a Megváltód: Ne félj, mert megváltalak; neveden szólítalak: az enyém vagy.” Isten mint az ő drága kincseire tekint ránk: Mert drága vagy a szememben, mert becses vagy nekem és szeretlek. Isten szíve ott van, ahol a kincse van: a szeretett fiainál, lányainál, ez az azoknál, akik az én nevemet viselik, akiket dicsőségemre teremtettem, akiket én formáltam és én alkottam”. „Köszönöm, Uram, hogy ma újra nevemen szólítasz és ezekkel a szavakkal fejezed ki, ki vagyok számára. Köszönöm, hogy ...”.
Feladat a mai napra: Az Isten szerető tekintete alatt helyezem magamat a mai napon, azzal a tudatással, hogy drága, becses vagyok számára.