XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. július 9., szombat

Július 9.Jn 21,12-17                       („Simon, János fia, szeretsz engem?”)
12Jézus hívta őket: „Gyertek, egyetek!” A tanítványok közül senki sem merte megkérdezni: „Ki vagy?” – hiszen tudták, hogy az Úr az. 13Jézus odajött, fogta a kenyeret, s adott nekik. Ugyanígy halat is. 14Ez volt a harmadik eset, hogy a halálból való feltámadása után Jézus megjelent nekik. 15Miután ettek, Jézus megkérdezte Simon Pétertől: „Simon, János fia, jobban szeretsz engem, mint ezek?” „Igen, Uram – felelte –, tudod, hogy szeretlek.” Erre így szólt hozzá: „Legeltesd bárányaimat!” 16Aztán másodszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz engem?” „Igen, Uram – válaszolta –, tudod, hogy szeretlek.” Erre azt mondta neki: „Legeltesd juhaimat!” 17Majd harmadszor is megkérdezte tőle: „Simon, János fia, szeretsz?” Péter elszomorodott, hogy harmadszor is megkérdezte: „Szeretsz engem?” S így válaszolt: „Uram, te mindent tudsz, azt is tudod, hogy szeretlek.” Jézus ismét azt mondta: „Legeltesd juhaimat!”

Kedves fiatalok, az irgalmas Jézus, amelyet a neki szentelt krakkói bazilikában lévő képmásában tisztel Isten népe, vár benneteket. Ő bízik bennetek és számít rátok. Rengeteg fontos mondanivalója van a számotokra… Ne féljetek szemébe nézni, amely tele van irántatok végtelen szeretettel és engedjétek, hogy elérjen benneteket irgalmas pillantása, amely kész megbocsátani minden vétketeket. Ez a tekintet képes megváltoztatni az életeteket és meggyógyítani lelketek sebeit. Ez a tekintet betölti a mély vágyat, amely fiatal szívetekben lakik a szeretet, a béke, az öröm és a valódi boldogság iránt. Gyertek hozzá és ne féljetek! Gyertek és mondjátok el neki szívetek mélyéről: „Jézusom, bízom benned!” Engedjétek, hogy megérintsen benneteket végtelen irgalma, hogy ti magatok is az irgalmasság apostolaivá válhassatok tetteitek, szavaitok és imádságotok révén, ebben az önzés, gyűlölet és megannyi kétségbeesés által sebzett világban.
Vigyétek el Krisztus irgalmas szeretetének tüzét, amiről Szent II. János Pál pápa beszélt, mindennapos életetek helyszíneire a világ végső határáig. Ebben a misszióban elkísérlek benneteket jókívánságaimmal és imádságommal, s mindnyájatokat Szűz Máriára, az Irgalmasság Anyjára bízlak. A krakkói Ifjúsági Világnapra (Világtalálkozóra) való lelki felkészülés ezen utolsó szakaszában szívből megáldalak benneteket. (Ferenc pápa üzenete a 31. ifjúsági világnapra)
Feladat a mai napra: Engedem, hogy ma megérintsen engem Jézus végtelen irgalma.