XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. július 27., szerda

Július 27.2Kir 5,1-3.8-15                 (Valóban, most már tudom)
Naamán, Arám királya seregének a vezére, nagyra becsült, kedvelt embere volt urának, mert általa adott az Úr győzelmet Arámnak. De ez az ember leprás volt. Az arámiak egyszer kivonultak portyázni, s Izrael földjéről magukkal hurcoltak egy lányt. Ez Naamán felesége szolgálatába került. S így szólt asszonyához: „Ha uram a prófétához fordulna Szamariában, biztosan megszabadítaná leprájától.” ... Amikor Elizeus meghallotta, hogy a király megszaggatta ruháját, elküldött hozzá, s ezt üzente neki: „Miért szaggattad meg ruhádat? Küldd el hozzám, aztán megtudja, hogy van próféta Izraelben.” Naamán tehát elment lovastul, kocsistul, és megállt Elizeus házának ajtaja előtt. Elizeus kiküldte hozzá egyik emberét, ezzel az üzenettel: „Menj, fürödj meg hétszer a Jordánban, és fölépül a tested, tiszta leszel!” Naamán megharagudott és azt mondta: „Nos, azt gondoltam, majd kijön, elém áll és segítségül hívja az Úrnak, az ő Istenének a nevét, aztán a beteg rész fölé tartja kezét, s így megszabadít a leprától. Hát nem különbek Damaszkusz folyói, az Abana és a Parpar Izrael minden vizénél? Miért ne fürödhetnék hát meg azokban, hogy megtisztuljak?” Azzal megfordult, és haragosan elment onnan. Szolgái azonban eléje léptek és a lelkére beszéltek: „Atyám, ha a próféta valami nehezet kívánt volna, nem tennéd-e meg azt is? Mennyivel inkább (meg kell tenned), hogy csak azt mondta neked: Fürödj meg és tiszta leszel.” Leszállt hát, és Elizeus utasítása szerint hétszer alámerült a Jordánban. A teste újra olyan tiszta lett, akár egy kisgyerek teste. Aztán visszatért Elizeushoz, egész kíséretével együtt. Amikor az kijött, odament, eléje állt és azt mondta: „Valóban, most már tudom, hogy nincs Isten az egész világon, csak Izraelben!”

Egy betegség jelenthet sokszor egy krízishelyzet, főleg, ha súlyos betegségről van szó. A betegség miatt az illetőnek néha erősebben kell szembesülnie az élet korlátozottságával, hiszen azt is kétségbe vonhatja, amiért addig érdemesnek tartotta élni. A mai idézet főalakjának, Naamánnak számára pozíciója volt az, amit nagyra értékelt: „Arám királya seregének a vezére volt, nagyra becsült, kedvelt embere volt urának”. De most, leprásként, mi adja életének értelmét? Ha alaposan foglalkozunk a mai idézettel, láthatjuk, hogyan küzd Naamán ezzel a helyzettel, és hogyan fedezi fel benne a rejtett kincseket. A története fő mondanivalója bizonyára az, hogy a betegségén keresztül Isten arra akarta vezetni, hogy felfedezze, kicsoda Ő. „Valóban, most már tudom, hogy nincs Isten az egész világon, csak Izraelben!” Izrael Istene az egyetlen, aki igazán tud gyógyítani. Azért egyedül csak neki kell hódolni és benne bízni. Ő adja az igazi értelmét az emberi életnek. De hogy ehhez a felfedezéshez eljusson, Naamánnak el kellett fogadnia azokat a kincseket, amelyeket Isten  kínált neki betegségében. Melyek voltak ezek? Azok, amiket a mellette lévő emberek mondtak neki: a felesége szolgálóleánya, a próféta Elizeus és saját szolgái. Látjuk, hogy ez azonban nem történt minden esetben könnyen. Naamánnak saját elképzelései voltak, hogyan kell elvégeznie a prófétának a gyógyítást: „Nos, azt gondoltam, majd kijön, elém áll és segítségül hívja az Úrnak,..” Szerencse, hogy a szolgái nem hagyták magukat megfélemlíteni az úr haragja miatt, hanem bátorságot vettek és rábeszélték Naamánt. Milyen nagy kincs, ha valaki mellettünk nem nekünk ad mindig igazat, hanem azt mondja, ami javunkra szolgál. Legyen a mai imádság szinte hálaadás azokért az emberekért, akik mellettünk voltak egy betegségben vagy nehéz helyzetekben, és akik abban is segíttettek, hogy közelebb kerüljünk Istenhez.
Feladat a mai napra: Annak nyújtok segítséget, aki környezetemben beteg vagy nehézségekkel küzd.