XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. július 19., kedd

Július 19.Lk 7,36-50                         (Látod ezt az asszonyt?)
Egy farizeus meghívta, hogy egyék nála. Betért hát a farizeus házába, és asztalhoz telepedett. Élt a városban egy bűnös nő. Amikor megtudta, hogy a farizeus házában van vendégségben, alabástrom edényben illatos olajat hozott. Megállt hátul a lábánál, és sírva fakadt. Könnyeit Jézus lábára hullatta, majd hajával megtörölte, elárasztotta csókjaival, és megkente illatos olajjal. Mikor ezt a farizeus házigazda látta, így szólt magában: „Ha próféta volna, tudná, hogy ki és miféle az, aki érinti: hogy bűnös nő.” Jézus akkor hozzá fordult: „Simon, mondanék neked valamit.” Az kérte: „Mester! Hát mondd el!” „Egy hitelezőnek két adósa volt. Az egyik ötszáz dénárral tartozott neki, a másik ötvennel. Nem volt miből fizetniük, hát elengedte mind a kettőnek. Melyikük szereti most jobban?”  „Úgy gondolom az, akinek többet elengedett” - felelte Simon. „Helyesen feleltél” - mondta neki. Majd az asszony felé fordulva így szólt Simonhoz: „Látod ezt az asszonyt? Betértem házadba, s nem adtál vizet a lábamra. Ez a könnyeivel áztatta lábamat, és a hajával törölte meg. Csókot sem adtál nekem, ez meg egyfolytában csókolgatja a lábam, amióta csak bejött. Aztán a fejemet sem kented meg olajjal. Ez meg a lábamat keni illatos olajával. Azt mondom hát neked, sok bűne bocsánatot nyer, mert nagyon szeretett. Akinek kevés bűnét bocsátják meg, az csak kevéssé szeret.” Aztán így szólt az asszonyhoz: „Bűneid bocsánatot nyernek.” A vendégek összesúgtak: „Ki ez, hogy még a bűnöket is megbocsátja?” De ő ismét az asszonyhoz fordult: „A hited megmentett. Menj békével!”

„Egy farizeus meghívta Jézust, hogy egyék nála.” Jézus elfogadta Simon meghívóját és ment hozzá. Minden imádságban mi is meghívjuk Jézust, hogy hozzánk jöjjön, mert vele szeretnénk időt tölteni. Részünkről fontos nyitottság, hogy Jézus meg tudjál lepni minket  azzal , amit akar mondani nekünk. Biztos, hogy Simon számára nem úgy, ahogyan ezt elképzelte, alakult a Jézussal való együttléte. Egy nem meghívott asszony megjelent, és zavart a békés együttlét, mivel bűnös nő és kérdezetlen fordult Jézushoz. Simon azonnal látásmódja szerint ítélte meg ezt a szituációt, és azt gondolja, hogy Jézus nem lehetett a próféta, ahogyan mondják róla. „Ha próféta volna, tudná, hogy ki és miféle az, aki érinti: hogy bűnös nő.” Még arról meg volt győzve, hogy neki van a helyes nézete és Jézus nem belátja az esetet. Jézus pedig jól tudta, mit történt. Azonban nem nagy magyarázással fordult Simonhoz, hanem tőle kérte az engedélyt, hogy mondhasson valamit. „Simon, mondanék neked valamit.” Imádságban Jézus nekünk is az ő látásmódját szeretné adni. Ugyanazzal az alázatossággal fordul hozzánk, mint Simonhoz. Csak akkor, ha szeretnénk hallgatni, tud igazán mondani valamit nekünk. Legyen a mi válaszunk Simonéhoz hasonlóan. „Mester! Hát mondd el!” Jézus először mesélt egy kis történetet, amelyre kérte véleményt. Erre Simon helyesen válaszolt. Aztán visszatért az eredeti kérdéshez, „hogyan kell prófétaként egy bűnös nővel bántani?” Újra teszi fel egy kérdést: „Látod ezt az asszonyt?” „Persze, hogyne látom”, gondolta volna magában Simon. Most pedig Jézus mondja meg neki, mit lát ő, milyennek látja az asszonyt, mi lát benne. Főleg az iránta nagy szeretetet látja benne, „nagyon szeretett.” Ma kérdezhetünk újra magunkat, melyik véleményeket másokról hordozzunk magunkkal? Hol megszilárdult látásmódunk bizonyos emberek fölött? Mondd meg nekünk, Jézus, mit látsz a másikban!
Feladat a mai napra: Kérdezem magamtól, hogy kiről mondanám, bűnös ember és miért. És kérdezem Jézust, mit gondol róla.