XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. július 2., szombat

Július 2.Lk 23,32-34.39-42                                              (a kereszt Isten irgalmának legékesszólóbb jele.)
32Két kivégzésre ítélt gonosztevőt is vittek vele. 33Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. 34Jézus pedig mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” ... 39Az egyik fölfeszített gonosztevő káromolta: „Nem te vagy a Krisztus? Szabadítsd meg hát magad és minket is.” 40A másik rászólt: „Nem félsz az Istentől? Hisz te is ugyanazt a büntetést szenveded. 41Mi tetteink méltó jutalmát kapjuk. De ő nem csinált semmi rosszat.” 42Aztán hozzá fordult: „Jézus, emlékezzél meg rólam országodban.” 43Ezt válaszolta neki: „Bizony mondom neked, még ma velem leszel a paradicsomban.”

Tudom, mennyire kedves számotokra a Ifjúsági Világnap keresztje, amelyet Szent II. János Pál pápa adott nektek, s amely 1984 óta elkíséri a találkozókat. Mennyi változás, hány igazi és valódi megtérés ment végbe sok-sok fiatal életében, amikor találkoztak ezzel az egyszerű kereszttel! Talán feltettétek magatokban a kérdést: honnan származik ennek a keresztnek a különleges ereje? Itt van tehát a válasz: a kereszt Isten irgalmának legékesszólóbb jele. Arról tanúskodik, hogy Isten emberek iránti szeretetének mértéke a mérték nélküli szeretet! A keresztben megérinthetjük Isten irgalmát és engedhetjük, hogy Isten irgalma megérintsen minket! Szeretnék itt emlékeztetni arra a két gonosztevőre, akiket Jézussal egyszerre feszítettek keresztre: egyikük gőgös, nem ismeri el bűnösségét és kineveti az Urat. A másik azonban beismeri, hogy téves úton járt és ezekkel a szavakkal fordul az Úrhoz: „Jézus, emlékezzél meg rólam országodban”. Jézus végtelen irgalommal pillant rá és így válaszol: „Még ma velem leszel a Paradicsomban” (vö. Lk 23,32.39-43). Vajon a kettő közül melyikkel azonosulunk? A gőgös latorral, aki nem ismeri be vétkeit? Vagy a másikkal, aki elismeri, hogy szüksége van az isteni irgalomra, és teljes szívével kéri azt? Az Úrban, aki a kereszten életét adta értünk, mindig megtaláljuk azt a feltétel nélküli szeretetet, amely az életünkben meglátja a jót és mindig lehetőséget ad rá, hogy újrakezdjünk. (Ferenc pápa üzenete a 31. ifjúsági világnapra)
Feladat a mai napra: 20 percet keresek a nap folyamán, hogy szemléljem Krisztust a kereszten, és engedjem, hogy Isten irgalma megérintsen engem.