XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. július 8., péntek

Július 8.Zsolt 86                              (Tovább kell adnunk az egész földnek az irgalmasság lángját.)
Uram, fordítsd felém füled és hallgass meg, mert nyomorult vagyok és szegény. 2Őrizd meg lelkemet, hisz hozzád tartozom, segítsd meg szolgádat, aki benned bízik. 3Istenem vagy, Uram, légy hozzám irgalmas! Szüntelen hozzád kiáltok. 4Tedd vidámmá szolgád szívét, lelkemet, Uram, hozzád emelem. 5Hiszen te jóságos és elnéző vagy, Uram, és csupa irgalom azokhoz, akik hozzád kiáltanak. 6Hallgasd meg, Uram, imámat, figyelj könyörgő szavamra! 7Hozzád kiáltok a szorongatás napján, s tudom, hogy meghallgatsz. 8Senki sincs olyan az istenek között, mint te, Uram! Semmi nem hasonlít tetteidhez, melyeket műveltél. 9Minden nép eljön, hogy imádjon, és dicsőíti a neved, Uram! 10Mert nagy vagy, Uram, csodákkal hatalmas, egyedül te vagy az Isten. 11Mutasd meg utadat, Uram, hogy igazságod szerint járjak; irányítsd szívemet, hogy félje nevedet! 12Uram, Istenem, egész szívvel áldalak, dicsőítem nevedet mindörökké. 13Mivel nagy volt irgalmad irántam, lelkem kimentetted a halál verméből. 14Istenem, kevélyek kelnek föl ellenem, hatalmaskodók csapata tör életemre, és egy sincs rád tekintettel. 15Ám te irgalmas és kegyes Isten vagy, megfontolt a haragban, de gazdag a jóságban és hűségben. 16Tekints rám és ajándékozz meg irgalmaddal, adj erőt szolgádnak, segíts szolgálód fián!

4. Krakkó vár bennünket!
Már csak néhány hónap [hét] van hátra addig, amíg találkozni fogunk Lengyelországban. Krakkó, Szent II. János Pál pápa és Szent Faustina Kowalska városa tárt karokkal és szívekkel vár bennünket. Azt hiszem, hogy az isteni gondviselés vezetett bennünket, hogy az irgalmasság szentévében az Ifjúsági Világtalálkozót éppen ott ünnepelhessük, ahol az isteni irgalmasság két nagy apostola élt. II. János Pál felismerte, hogy ez az irgalmasság kora: pápasága elején adta ki a Dives in Misericordia című enciklikát. 2000-ben, a jubileumi szentévben avatta szentté Fausztina nővért és ekkor vezette be az Isteni Irgalmasság ünnepét Húsvét második vasárnapján. És 2002-ben személyesen ő nyitotta meg Krakkóban az Irgalmas Jézus bazilikát, az Isteni Irgalmasságnak ajánlva a világot abban a reményben, hogy ez az üzenet elér a Föld minden lakójához és reménnyel tölti el szívüket: „Isten kegyelmének ezt a szikráját meg kell gyújtanunk. Tovább kell adnunk az egész földnek az irgalmasság lángját. Isten irgalmasságában a világ meg fogja találni a békét és az ember a boldogságot!” (Homília az Isteni Irgalmasság bazilikájának megnyitásakor Krakkóban, 2002. augusztus 17). (Ferenc pápa üzenete a 31. ifjúsági világnapra)
Feladat a mai napra: Egy tízed rózsafüzért imádkozom, azzal a titokkal: „Aki irgalmas szívű”, és amelyet felajánlok a krakkói Ifjúsági Világtalálkozón részvevő fiatalokért.