XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. július 16., szombat

Július 16.Fil 3,4-14.16      (Nem mintha már elértem volna, de futok utána)
Nekem lehetne ugyan bizalmam a testben is. A nyolcadik napon körülmetéltek, Izrael nemzetéből, Benjamin törzséből származom, héber a héberek közül, a törvény megtartásában farizeus, buzgóságból az egyház üldözője, a törvény szerinti igazság dolgában kifogástalan. De ami számomra nyereség volt, azt veszteségnek tartottam Krisztusért. Sőt, mindent veszteségnek tartok Krisztus Jézus, az én Uram ismeretének mindent fölülmúló voltáért. Őérte mindent veszni hagytam, és szemétnek tekintek, csakhogy Krisztust elnyerjem, s hogy én őbenne legyek, nem a saját megigazulásom alapján, amely a törvényből származik, hanem az által a megigazulás által, amely Krisztus hitéből való, vagyis amely az Istentől van a hit révén. Krisztust akarom megismerni, és feltámadásának erejét, a szenvedéseiben való részvételt hozzá hasonulva a halálban, hogy eljuthassak a halálból való feltámadásra. Nem mintha már kezemben tartanám, vagy már tökéletes lennék, de törekszem rá, hogy magamhoz ragadjam, mert Krisztus is magához ragadott engem. Testvérek, nem képzelem magamról, hogy már magamhoz ragadtam, de egyet igen: felejtem, ami mögöttem van, és nekifeszülök annak, ami előttem van. Így futok a cél felé, annak a hivatásnak jutalmáért, amelyet Isten felülről adott Krisztus Jézusban. Amire azonban már eljutottunk, aszerint éljünk.

Sokszor olyan e-mailek érkeznek meg a spamba, amelyek nagy nyereséget megígérnek, bár az ember sem vett részt valamilyen jártékban. „Ön nyert!”, igen szeretnénk nyerni, főleg sok pénzt, azért ez a trükk mindig működik, de sokan újra beleharapnak. És mi? Mit szeretnénk nyerni? És egy keresztény számára, miben áll a nyeresége? Ekörül a kérdés körül forog a mai idézet. Mint egy interjúban, Szent Pál arról beszél, mit tekintett életében nyereségnek és mit veszteségnek. Elképzelhetünk, hogy mi tennénk fel neki kérdéseket. Melyiket? Pl. mi volt számodra fontos, a kincsed? Mindig ugyanaz volt, vagy változott? És Pál, mit válaszolna? Igen, hogy fontos volt számára, a héber számázása, a kifogástalan törvény megtartása, hogy a törvény szerinti igazság dolgában senki sem tett rajta túl. A Krisztussal való találkozás után azonban azt, amit előtte előnynek tartott, Krisztusért hátránynak tekintett. „De ami számomra nyereség volt, azt veszteségnek tartottam Krisztusért. Sőt Uramnak, Krisztus Jézusnak fönséges ismeretéhez mérten mindent szemétnek tartok. Érte mindent elvetettem, sőt szemétnek tekintettem, csakhogy Krisztust elnyerhessem és hozzá tartozzam.” Megtérése előtt Pál sem nagy vagyonát akart nyerni vagy anyagi kincseket gyűjtött. De mégis az, amire nyereségül célozott életében, nem volt Isten szerint és csak a saját igazolásának szolgált. „Ne gyűjtsetek magatoknak kincset a földön”, mondott Jézus (Mt 6,20). Ez alatt a földi kincsek alatt olyan kincseket is érthetünk, amelyek által csak a saját énünk meggazdagodik. A mennyben inkább kell gyűjtenünk kincset, és az első kincs a keresztény számára pedig a Jézussal való közösség. „Hogy megismerjem őt és feltámadásának erejét, de a szenvedésben is vállaljam vele a közösséget.” Nyertünk! Igen, Isten részéről már biztos a nyereség. De mi részünkről el kell fogadnunk és, ahogyan Pál is tette, nap mint nap utána futni, mivel még nem a célhoz érkeztünk. „Futok a kitűzött cél felé, az égi hivatás jutalmáért, amelyre Isten meghívott Krisztusban. Ezt az égi jutalmát szeretnénk nyerni.
Feladat a mai napra: Őszintén sorolom fel, mi nekem fontos életben, mit tartom  nyereségnek és veszteségnek.