XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. július 23., szombat

Július 23.Dán 3,13-18.91-93             (szabadon járnak-kelnek a lángok közepette)
Ekkor Nebukadnezár haragjában és dühében megparancsolta, hogy vezessék elé Sadrakot, Mesakot és Abednegót. Mindjárt eléje is állították ezeket a férfiakat. A király kérdőre vonta őket: „Igaz-e Sadrak, Mesak és Abednegó, hogy nem tisztelitek isteneimet, és az aranyszobrot sem imádjátok, amelyet állíttattam? Nos, hát készen vagytok-e rá, hogy mihelyt meghalljátok a trombita, fuvola és citera, hárfa és lant, duda és a többi zeneszerszám hangját, leboruljatok és imádjátok a szobrot, amelyet készíttettem? Mert ha nem imádjátok, még ebben az órában tüzes kemencébe vettetlek benneteket. S van-e olyan isten, aki megment titeket a kezemtől?” Sadrak, Mesak és Abednegó így feleltek Nebukadnezár királynak: „Nincs szükség rá, ó király, hogy mi feleljünk parancsodra. Ha a mi Istenünk, akit tisztelünk, meg akar minket menteni, akkor a tüzes kemencéből és a te kezedből is kiszabadít, ó király. De ha nem így történnék is, tudd meg, ó király, hogy isteneidet nem tiszteljük, és az aranyszobrot, amelyet állíttattál, nem imádjuk.”
Ekkor Nebukadnezár király megdöbbent. „Nemde, három férfiút dobattunk megkötözve a tűzbe?... Én négy férfiút látok, akik szabadon járnak-kelnek a lángok közepette anélkül, hogy valami bántódásuk volna. A negyediknek pedig olyan alakja van, mint egynek az istenek fiai közül. ... Áldott legyen Sadrak, Mesak és Abednegó Istene, mert elküldte angyalát, és megmentette szolgáit, akik benne bíztak.”

A mai idézet olvasás után felmerülhet bennünk a kérdés, de mi ennek köze egy kincshez? Egyébként, milyen kincsről van itt szó? Nem más mint a közösség kincse, a hívők közösségének a kincse. Három zsidó fiatal férfiról halljunk, akik nem engedelmeskednek Nebukadnezár király parancsára, hogy leboruljanak és imádják a szobrot, amelyet a király készíttette. Sadrak, Mesak és Abednegó bátorsággal állnak a király elé és sem félnek a fenyegetett büntetéstől, a kínzó hálástól a tüzes kemencében. Egy a három közül sem kezd kételkedni és bizonytalanná válik döntésében. Ez pedig nem utoljára a közösségnek köszönhető, amelynek van összetartási ereje. Dániel könyve nem írja konkrétabban milyen módon támogatták, erősítették egymást, mit mondták egymásnak bátorításként. De maga a másiknak a jelenléte, a szívben őrzött hite volt támasztó pont. Ebben a közös erős hitükben Isten közünk volt, sőt a király számára látható vált. „Én négy férfiút látok. A negyediknek pedig olyan alakja van, mint egynek az istenek fiai közül.” A három fiúnak az egyetlen Istenben, Izrael Istenben vetett bizalma megmenti őket, és semmi kárt sem szenvednek. „Szabadon járnak-kelnek a lángok közepette anélkül, hogy valami bántódásuk volna.” Ennek a három fiúnak hitben való összetartása számunkra is nagy példa, éppen mint Jézus szavának az előképe, amelyek bennük már valósultak meg: És bizony, mondom nektek: ha ketten egyetértenek közületek a földön bármely dologban, mindent, amit csak kérnek, megkapnak Atyámtól, aki a mennyben van. Mert ahol ketten vagy hárman összegyűlnek az én nevemben, ott vagyok közöttük.” (Mt 18,20) Hogyan tekintünk a hitközösségekre, amiben élünk, akár a családtagjaival, akár barátokkal, akár a helyi egyházközösség valamennyi tagjaival? Látjuk benne a kincset? A mai imádságban kérjük Jézust, hogy  segítsen nekünk jobban felfedezni a közösség kincseit.
Feladat a mai napra: Együtt imádkozunk valamelyik hitestvéremmel és adjunk hálát a közösség által kapott segítségért, hitben való erősítésért.