XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2014. július 24., csütörtök

Július 24.Zsolt 40,10-12                   (Az Úr igazságát hirdetem a nagy közösségben)
Az Úr igazságát hirdetem a nagy közösségben. Nézd, ajkam nem hallgatott, Uram, te ezt tudod.
Nem rejtettem el szívembe igaz tetteidet, magasztaltam hűségedet és segítségedet. Kegyelmedről nem hallgattam, a nagy közösség előtt hűségedet nem titkoltam.
Ne tagadd meg tőlem, Uram, irgalmadat, kegyelmed és hűséged mindig oltalmazzon!

Imáját úgy folytatja Dávid, hogy felsorolja Istennek, hogyan is próbálta valóra váltani Isten akaratát. Megértette, hogy Isten igazságáról kell tanúságot tennie a közösség, az egész nép előtt. Amikor beszélt, nemcsak saját gondolatait mondta el, hanem megpróbált rámutatni Izrael Istenére, hogy az emberek megismerhessék őt, arra az Istenre, aki oly közel van hozzá és oly kedves számára. Elbeszélte csodatetteit, hogy ezzel segítse a nép igaz hitét. Dicsekvés lenne? Vagy „trófeák” felmutatása? Talán inkább az Istennel való őszinte beszélgetés ez, átgondolása annak, amint valóban megpróbálja mindennapjaiban valóra váltani az Úr szavát. Szíve legmélyebb vágya, hogy hűséges legyen az Úrhoz, és pont ezért remélheti azt, hogy az Úr őt is meghallgatja. Hiszen kit hallgatna meg az Úr, ha nem azt, aki igyekszik őt komolyan venni? Jézus mondja: „Nem jut be mindenki a mennyek országába, aki mondja nekem: - Uram, Uram! Csak az, aki teljesíti mennyei Atyám akaratát.” (Mt 7,21). Jézus sok helyen rámutat a kölcsönösségre: „Azokat, akik megvallanak engem az emberek előtt, én is megvallom majd mennyei Atyám előtt.” (Mt 10,32). Imádságunkban mi is beszámolhatunk Istennek arról, hogyan próbáljuk meg tettekre váltani azt, amit tőle megértettünk, hogyan próbálunk hiteles keresztény életet élni. És az Úr az, aki ilyenkor szeretettel válaszol, meghallgat, megért, fölemel,... rátekint fölkentjére, akit annyira szeret. Dávid ezért hittel meri kérni az Urat: Ne tagadd meg tőlem, Uram, irgalmadat, kegyelmed és hűséged mindig oltalmazzon!
Feladat a mai napra:  A mai napon én is átgondolhatom Isten előtt, hogyan próbálok helyt állni mindennapi életemben, hogyan törekszem arra, hogy hiteles keresztény életet éljek.