XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. július 7., hétfő

Július 7.Iz 54,1-4                             (a „kilépő” Egyház)

Zengj éneket, te meddő, aki nem szültél; hallasd örömöd szavát s ujjongj, te, aki nem vajúdtál. Mert az elhagyottnak több fia lesz, mint akinek férje van – mondja az Úr. Tedd tágassá sátradban a helyet, és hajlékod kárpitjait feszítsd ki bátran. Hosszabbítsd meg a köteleket, és erősítsd meg a szegeket, mert kiterjedsz jobbra és balra. Nemzetséged hatalmába keríti a nemzeteket, és benépesíti az elhagyott városokat. Ne félj, nem fogsz megszégyenülni, ne pirulj, nem ér gyalázat! Sőt elfelejted ifjúkorod szégyenét, és özvegységed gyalázatára nem kell emlékezned többé.

Izajás próféta felhívása nem csak Izrael népére vonatkozik, hanem még inkább Isten új népének, az Egyháznak szól. Örvendezésre hívja, mert sok gyermek anyja lesz. Látjuk, hogy az örömre való meghívás együtt jár azzal a felszólítással, hogy kilépjen önmagából, kiterjessze a helyet, hogy mindenki helyet találjon benne. Ferenc pápa az, „Evangelii gaudium” című apostoli buzdításában a „kilépő” Egyházról beszél, hogy mi valamennyien meghívást kaptunk erre az új missziós „kilépésre”. „Az Egyház Jézussal való bensőséges kapcsolata az útitársak bensőséges kapcsolata, és a közösség, lényegében mint missziós közösség megmutatkozik meg. A Mester mintáját hűségesen követve életszerű, hogy az Egyház ma kilépjen hirdetni az evangéliumot mindenkinek, mindenütt, minden alkalommal, halogatás, ellenkezés és félelem nélkül. Az evangélium öröme az egész népé, senki nem zárható ki belőle.” (EG 23)[1] „Napjainkban ebben a Jézus által parancsolt „menjetek”-ben (vö. Mt 28,19-20) jelen vannak az Egyház evangelizáló küldetésének mindig új helyszínei és kihívásai, … . Minden keresztény ember és minden közösség maga fogja felismerni, hogy melyik az az út, amelyet az Úr kér tőle. Ám valamennyien egyaránt arra kapunk indítást, hogy fogadjuk el ezt a hívást: lépjünk ki a saját kényelmünkből, legyen bennünk bátorság eljutni az összes perifériára, ahol szükség van az evangélium világosságára.” (EG 20) Gondoljuk át, mit jelent számunkra a meghívás a „kilépésére”? Hogyan tudjunk tágítani életünk, családunk, közösségünk helyét?
Feladat a mai napra: Mint család, közösség, ezen a héten meghívunk valakit, aki még sosem volt nálunk.


[1] Ferenc Pápa. (2014). Evanglii Gaudium. Az evangélium öröme kezdetű apostoli buzdítása. Budapest: Szent István Társulat.