XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2014. július 28., hétfő

Július 28.Zsolt 139,1-6                     (te ismersz engem)

Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem, tudod, hogy ülök-e vagy állok.
Gondolataimat látod messziről, látsz, ha megyek vagy pihenek.
Minden utam világos előtted.
A szó még nincs nyelvemen, s lám, az Úr már tud mindent.
Elölről és hátulról közrefogsz, s a kezed fölöttem tartod.
Csodálatos ezt tudnom, olyan magas, hogy meg sem értem.

A 139. zsoltár, amellyel ezen a héten imádkozni fogunk, talán a legismertebb és legkedveltebb zsoltárok közé tartozik. A zsoltáros szavai mély istenkapcsolatról tesznek tanúságot. Az imádkozó, az Istennel folytatott párbeszédben fejezi ki, hogy számára Ő a mindentudó és a mindenütt jelenlévő. Nem egy általános elmélkedésről van itt szó, hanem közvetlenül Istenhez fordul és hozzá beszél a zsoltáros: Uram, te megvizsgálsz és ismersz engem,..” Szavai mögött egy pozitív istenkép áll. Az a tény, hogy Isten megvizsgálja és ismeri őt, számára nem valami megfélemlítő dolog, hanem sokkal inkább megnyugtató és biztonságot nyújtó. A „megvizsgál” szónak itt semmi köze nincs orvosi vizsgálathoz vagy akár iskolai, egyetemi vizsgához, amikor is az ember állapotát vagy tudását értékelik „jónak, vagy rossznak”. Itt inkább Isten elkötelezett, érzelmi odafordulásáról van szó. Szeretettel fordul az emberhez, éppen ezért nem kell félnünk, hogy „vizsgálata” után azt mondaná nekünk:„te rossz vagy!”. Saját istenképünktől függ, hogy a zsoltárosnak ezek a szavai számunkra is ilyen pozitívan hangzanak-e. Vajon számunkra is éppen ilyen szép és megnyugtató, hogy Isten ismer minket életünk minden dimenziójában? Hogy Isten ismeri külső tetteinket, cselekvéseinket, hogy ülök-e vagy állok, ismeri gondolatainkat, belső mozdulatainkat, érzéseinket? Sőt jobban ismer minket, mint mi magunkat: A szó még nincs nyelvemen, s lám, az Úr már tud mindent. Az imádkozó csodálatosnak érzi ezt a tudást és tisztában van azzal, hogy Isten mindig túlhaladja azt, amit az ember megérteni képes. „Most töredékes az ismeretem, akkor pedig úgy fogok ismerni, mint ahogy én is ismert vagyok,” mondja Szent Pál első levélben a korintusiaknak (1 Kor 13,12). Legyünk hálásak mi is a mai napon mindazért, amit már megtapasztalhattunk abból, ahogyan Isten ismer minket, és ahogyan Ő jelen van az életünkben.
Feladat a mai napra: A mai nap folyamán többször odafordulok Istenhez mondván: „Uram, te tudod, mit csinálok éppen, „tudod, hogy ...”