XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. április 5., vasárnap

Április 5: Húsvét vasárnapApCsel 10,34.37-43; Kol 3,1-4 v. 1Kor 5,6b-8; Jn 20,1-9

Krisztus feltámadt! – Krisztus valóban feltámadt! Így szól az őskeresztény húsvéti köszöntés és egész keresztény hitünk szépsége és lényege. A mai vasárnapon, Húsvét vasárnapján, teljes szívből örvendezhetünk, nagy ünnepet ülhetünk egész családunkkal, rokonságunkkal, hitbéli testvéreinkkel: Mert Jézus él! Jézus egyszer s mindenkorra legyőzte a halált! A nagyhét súlyos eseményei után, amikor Jézus élete és műve látszólag teljes kudarcban végződött a kereszten, a Mennyei Atya mondta ki ebben a történetben az utolsó és végérvényes szót, ő tette rá az i-re a vesszőt: „Ti tudjátok, hogy mi minden történt Galileától egészen Júdeáig attól kezdve, hogy János hirdette a keresztséget: Hogyan kente fel az Isten a názáreti Jézust Szentlélekkel és hatalommal. Ő pedig, ahol csak járt, jótetteket vitt végbe, és meggyógyított minden ördögtől megszállottat, mert vele volt az Isten. Mi tanúi vagyunk mindannak, amit Júdea egész területén és Jeruzsálemben tett. Keresztre feszítették, de harmadnap feltámasztotta Isten, és látható alakban megmutatta őt, ha nem is az egész népnek, de az Isten által előre kijelölt tanúknak, vagyis nekünk,” mondja Péter apostol. Szent Pál pedig így buzdít minket: „Krisztussal együtt ti is feltámadtatok. Keressétek tehát azt, ami odafönt van, ahol Krisztus ül az Isten jobbján. Az égiekre irányuljon figyelmetek, ne a földiekre. Hiszen meghaltatok, és életetek Krisztussal az Istenben van elrejtve.” János apostol pedig így vigasztal: „Letöröl szemükről minden könnyet. Nem lesz többé halál, sem gyász, sem jajgatás, sem fáradság, mert... íme, újjáteremtek mindent!” (Jel 21,4-5).
Húsvét vasárnappal elkezdjük olvasni az Apostolok Cselekedeteit, s láthatjuk, hogy Isten Igéje és minden jövendölése miként áll össze bennük, miként találnak értelmet életük talán eme legnehezebb pillanatára, amikor az, akire rátették egész életüket, aki miatt mindent elhagytak, gonosztevőként hal meg a kereszten, teljes csőd, kudarc volt számukra. De a feltámadt Krisztus elküldte rájuk a Szentlelket, a Vigasztalót, „akit majd a nevemben küld az Atya, Ő megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek” (Jn 14,26). Csodálatos ez az erő, ami belőlük árad. Csodálatos az örömhír frissessége és szépsége, amelyet olyan hatalommal kürtölnek a világba. Az élő Ige motorrá vált bennük, igazi apostolokká, örömhír vivőkké tette őket. És majd látni fogjuk, hogy senki sem tudja őket ebben megállítani, sem fenyegetés, sem vesszőztetés, sem börtön, sem halál. A feltámadt Krisztusért valóban mindent felvállalnak: mert egyedül Ő adhat célt és értelmet az ember életének, egyedül Benne és Nála van az élet forrása. Örüljünk hát együtt az Apostolokkal, és engedjük, hogy lendületük bennünket is felbuzdítson arra, hogy tovább adjuk a feltámadás örömhírét.

Feladat a hétre: Ez a hét az öröm és az ünnep hete legyen. Osszuk meg egymással örömünk, reményünk okát, és adjunk hálát az élet ajándékáért.