XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. április 7., kedd

Április 7.ApCsel 2,36-41               (E szavak szíven találták őket)

Tudja meg hát Izrael egész háza teljes bizonyossággal, hogy az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette!” E szavak szíven találták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt: „Mit tegyünk hát, emberek, testvérek?”  „Térjetek meg - felelte Péter -, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára. És megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket - bár távol vannak - meghívott a mi Urunk, Istenünk.” Még más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította őket: „Meneküljetek ki ebből a romlott nemzedékből!” Akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy háromezer lélek megtért.

Az Apostolok Cselekedetei az igehirdetés erejének a története. Ezt láthatjuk a mai részletben is. Péter apostol erővel hirdette a templomban a zsidóknak, hogy „az Isten azt a Jézust, akit ti keresztre feszítettetek, Úrrá és Krisztussá tette!” Szavaiban saját megtérésének tapasztalata tükröződik vissza. Péterben is ez a meggyőződés szilárdult meg, amikor a feltámadt Jézussal találkozott: Ő az Úr, ő az Isten Fia, ő a Krisztus, Isten fölkentje, aki a világba jött. Amint neki is szüksége volt arra, hogy a kételyeket feloszlassák Jézus személye felöl, úgy Péter ezt hirdette a zsidóknak is, hogy rávilágítson Jézus valódi személyére. Persze, Jézus halála után már szívén találta őket ez a hír, hogy mégis ő volt a várva várt Messiás. Most már késő? – Nem. Gyönyörű, amint az apostol hirdetésében megnyilvánul az Isten könyörületessége: Sosincs túl késő! Mindig van újrakezdési lehetőség! Itt és most megtérhetsz, elkezdhetsz hinni benne. És buzdította őket: „Meneküljetek ki ebből a romlott nemzedékből!” Aznap mintegy háromezer lélek megtért.
Óriás hatás ez! Az Igének mind a mai napi ilyen hatása van abban a lélekben, aki megnyílik a hitre. Amint Péternek is szüksége volt Jézus tanítására, és a zsidóknak Péter tanítására, úgy a körülöttünk élő hitetlen embereknek is szükségünk van a mi tanításunkra. A szeretet igazi cselekedete, ha azokat az embereket, akikkel nap mint nap találkozom, a hitre segítem.
Feladat a mai napra:  Engedjük meg az igének, hogy bennünk is hatással legyen, és megújítsa hitünket.