XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. április 6., hétfő

Április 6.ApCsel 2,14.22-33          (Péter zengő hangon beszédet intézett)

Péter a többi tizeneggyel előlépett, és zengő hangon beszédet intézett hozzájuk: „Zsidó férfiak és Jeruzsálem lakói mindnyájan! Vegyétek tudomásul és hallgassátok meg szavamat! Izraelita férfiak! Halljátok meg szavamat! A názáreti Jézust az Isten igazolta előttetek a hatalmas csodákkal és jelekkel, amelyeket - amint tudjátok - általa vitt végbe köztetek. Ezt az embert az Isten elhatározott terve szerint kiszolgáltattátok, és gonosz kezek által keresztre feszítve elveszejtettétek. Az Isten azonban feloldotta a halál bilincseit és feltámasztotta. Lehetetlen is volt, hogy a halál fogva tartsa, hisz Dávid mondja róla: Szemem előtt az Úr mindenkor, ő áll jobbomon, hogy meg ne inogjak. Örül hát szívem és nyelvem énekel, sőt testem is reményben nyugszik el. Mert nem hagyod a lelkem az alvilágban, nem engeded, hogy rothadás érje Szentedet. Az élet útját mutattad meg nekem, és örömmel töltesz el színed előtt. Testvérek, férfiak! Hadd mondjam el nektek Dávid pátriárkáról nyíltan, hogy meghalt és eltemették, sírja mind a mai napig itt van köztünk. Mivel azonban próféta volt, és tudta, hogy az Isten esküvel is megerősítve ígéretet tett: az ő ágyékának gyümölcséből ültet majd valakit trónjára, előrelátva beszélt Krisztus feltámadásáról, hogy sem nem marad az alvilágban, sem testét nem éri rothadás. Isten ezt a Jézust támasztotta fel, akinek mi mind tanúi vagyunk. Azután, hogy az Isten jobbja fölmagasztalta, megkapta a Szentlélek ígéretét az Atyától, azt kiárasztotta, amint látjátok és halljátok.

A mai napon Péter személyére tekinthetünk. Húsvét hétfőn ezt az olvasmányt hallhatjuk a misén. Érdemes belegondolnunk a húsvéti eseményekbe. Mi történt Péterrel ezekben a napokban? Péter volt az, aki nagy hangon mondta Jézusnak: „Uram, készen vagyok rá, hogy a börtönbe, sőt még a halálba is kövesselek” (Lk 22,33). Aztán alig pár órával később háromszor megtagadta őt a szolgák előtt: „Asszony, nem is ismerem” (Lk 22,57). Péter nem volt ott a kereszt alatt, valószínűleg csak távolról követte az eseményeket. Borzasztó nagy kudarc lehetett számára az egész: Saját kudarca, hogy nem tudott Jézus mellett kiállni, és Jézus kudarca, akinek műve ilyen gyalázatos halállal végződött, és megkérdőjelezhette benne Jézus személyét. Emberileg nézve nagyon kemény megpróbáltatás volt ez. Júdásról tudjuk, hogy nem bírta elviselni az egész tragédiát, elment, és felakasztotta magát. Péter ezt nem tette meg, bár lelkileg ugyanolyan mély szakadékba zuhanhatott mint ő. Mi adhatott Péternek erőt? Lukács beszámol egy gyönyörű, mély momentumról ott a főpap házának udvarán: Miután Péter háromszor megtagadta Jézust „az Úr megfordult, s rátekintett Péterre. Péternek eszébe jutott, mit mondott neki az Úr: „Mielőtt ma megszólal a kakas, háromszor megtagadsz.” Kiment és keserves sírásra fakadt” (Lk 22,61-62). Jézusnak ez a tekintete megigézte őt. Jól ismerte ezt a tekintetet. Kezdettől fogva mély hatással volt rá: amikor kieveztek a tóra a csodálatos halfogásra, és Jézus azt mondta neki, hogy emberhalásszá teszi őt, vagy amikor a táborhegyen elváltozott előtte, amikor beszélt nekik az Atyáról, és a sok személyes beszélgetés alatt... Jézus tekintete megigézte őt, de ajtót is nyitott előtte: a remény és a megbocsátás ajtaját. S amikor Péter a feltámadt Jézussal találkozott újból ugyanezzel a tekintettel találkozott, és megbizonyosodott benne, amit most fennhangon mindenhol hirdet, hogy Jézus Krisztus az Úr, és csak benne van üdvösség.
Feladat a mai napra: Engedjük, hogy mi is a feltámadt Jézus tekintetével találkozzunk, és erőt adhasson nekünk küldetésünk beteljesítéséhez.