XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. február 3., péntek

Február 3.Lk 15, 20-24        (Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta.)
Csakugyan útra kelt és visszatért apjához. Apja már messziről meglátta és megesett rajta a szíve. Eléje sietett, a nyakába borult és megcsókolta. Erre a fiú megszólalt: Apám, vétkeztem az ég ellen és teellened. Már nem vagyok méltó arra, hogy fiadnak nevezz2Az apa odaszólt a szolgáknak: Hozzátok hamar a legdrágább ruhát és adjátok rá. Az ujjára húzzatok gyűrűt, és a lábára sarut. Vezessétek elő a hizlalt borjút, és vágjátok le. Együnk és vigadjunk, hisz fiam halott volt és életre kelt, elveszett és megkerült. Erre vigadozni kezdtek. 

Megdöbbenek, amikor szemlélem, hogyan viszonyul Jézus Atyjához, és milyen a kettőjük kapcsolata.  Jézus így szólítja, Abba. (Mk 14, 36/Róm 8,15). Általában a gyerekek nevezik így édesapjukat (apuka). Jézus ugyanazzal a bizalommal és meghittséggel fordul Jahve-Istenhez, ahogyan egy zsidó kisfiú fordult édesapjához. Egyik zsidó sem merte így szólítani Jahvét. Isten pedig e szavakkal fordul Jézushoz: „Ez az én szeretett fiam, akiben kedvem telik… Őt hallgassátok…” (Mk 1,11)
A kettőjük közötti szeretet gyengéd, és ugyanezt a szeretetet akarja megosztani velünk is, hiszen mi is a gyermekei vagyunk: „gyermekei a Fiúban” (KEK 460.), és hozzá hasonlóan mi is bizalommal mondhatjuk Istenünknek Abba, Atya! (SC 6 / Róm 8,15).
Elképzeléseinket szertefoszlatja Jézus, amikor a tékozló fiú példabeszédében, mintegy röntgenképként tárja elénk Isten szívét; a gyermekei iránti mélységesen irgalmas, határtalan szeretetét. Az Atyaisten most is így szeret téged, minket; nem kopott meg a szeretete, ahogyan az emberi – házastársak, szülő-gyermek közötti – szeretettel néha előfordul. Isten irántad való szeretete, segít bennünket abban, hogy Jézushoz hasonlóan gyermekekként és testvérként éljünk.
Feladat a mai napra: Ma, ennek az evangéliumi résznek a szemlélésekor, hagyjuk, hogy az Atyaisten kifejezze érzéseit irántunk. És kiáltsunk fel: Abba, Atyánk! Ezen a napon gyermekeink, rokonaink… rajtunk keresztül tudják megtapasztalni ezt a szeretetet.