XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2017. február 6., hétfő

Február 6.Jer 31,1-7                           (Isten örök szeretettel szeret minket)
Abban az időben - mondja az Úr - Izrael minden nemzetségének Istene leszek, ők meg az én népem lesznek. Ezt mondja az Úr: Kegyelmet talált a pusztában a kardtól megmenekült nép: Izrael nyugalma felé tart. Megjelent neki a távolból az Úr: örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat. Újra fölépítlek, és te fölépülsz, Izrael szűzi leánya! Ismét fölékesíted magad dobjaiddal, és táncot járva vidáman vonulsz ki. Újra szőlőt ültetsz majd Szamaria hegyein. [És akik ültetik, azok élvezik majd gyümölcsét.] Igen, eljön a nap, amikor az őrök így kiáltanak Efraim hegyein: Rajta! Menjünk fel a Sionra, az Úrhoz, a mi Istenünkhöz! Mert ezt mondja az Úr: Kitörő örömmel örüljetek Jákobon, ujjongjatok a nemzetek elsején! Hadd hallják! Zengjétek dicséretét és hirdessétek: Az Úr megszabadította népét, Izrael maradékát.

A múlt héten inkább arról a tényről elmélkedtünk, hogy Istentől származunk, az ő gyermekei vagyunk. Ezen a héten vegyük jobban szemügyre, hogy kicsoda ez a Mennyei Atya, milyen Ő? A szentírásban különböző képeket kapunk Istenről, attól az akkori kor világfelfogása és tapasztalatától függően. Jézus Krisztus életével és tanításával rávilágított arra, hogy Isten elsősorban szerető, igazságos, gondviselő, irgalmas Atya. A mai idézetben, Jeremiás próféta könyvéből, belekóstolhatunk abba, hogy milyen ízű ez a szeretet. Azt mondja népének az Isten: Kegyelmet talált a pusztában a kardtól megmenekült. Isten Könyörületes. Látja népének vergődését, küzdelmeit és megkönyörül rajta. Nem adja halálra, nem hagyja éhen halni, nyugalmat biztosít neki. Örök szeretettel szerettelek, azért megőriztem irántad irgalmasságomat. Isten szeretete örökké tart. „A szeretet nem szűnik meg soha”, mondja Szent Pál (1Kor 13,8). Újra felépít és felépül, ismét felékesedik, vidáman vonulhat ki, újra szőlőt ültethet, és élvezhetik gyümölcseit, és eljön a nap, amikor mindenki kitörő örömmel az Úr dicséretét zengi, mert szíve hálatelt a megtapasztalt szabadulástól. (vö. Jer 31). Néha, amikor a bánatos a szívünk, nehéz elhinnünk, hogy valóban örök szeretettel szeret miket az Isten. Ám pontosan annak jeleinek tudatosítása a legjobb gyógyír bánatunk ellen, hiszen mindannyiunkkal tett nagyon sok jót az Isten, mindannyiunk gondját viseli. A tiédet is! Csak nyisd ki a szemed, és vedd észre! És engedd, hogy a szíved táncra perdüljön.
Feladat a mai napra: Figyelmes vagyok a mai napon az apró ajándékok, kegyelmek iránt (pl. hogy fel tudtam kelni, hogy van erőm, munkám, családom, hogy valaki kedves hozzám, rám mosolyog, vagy jót tehetek valakivel, bár talán éppen csak a kötelességemet teljesítem…), és hálát adok Istennek.