XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. április 16., kedd

Április 16.1Tim 2,5-8                              (Krisztus az Atya jobbján ül)

Egy az Isten, egy a közvetítő is Isten és ember között: az ember Krisztus Jézus, aki váltságul adta magát mindenkiért és tanúságtételül a meghatározott időben. Ezért kaptam a küldetést, hogy hírnök és apostol legyek - igazat mondok, nem hazudom -, a pogányok tanítója hitre és igazságra. Azt kívánom hát, hogy a férfiak mindenütt tiszta lélekkel emeljék imára kezüket, ne haragos és viszálykodó érzülettel.

Ettől kezdve Krisztus az Atya jobbján ül: „Az Atya jobbján kifejezéssel azt az isteni tiszteletet és dicsőséget jelezzük, amelyben Isten Fia mint az Atyával egylényegű Isten az idő kezdete előtt volt, és ahol az idők végén, megtestesülvén, testi módon is helyet foglal, mert teste ugyanabba a dicsőségbe került.”” (KEK 663) Ezt a dicsőséget teljességében emberi ésszel nehéz elképzelnünk, felfognunk, megérteni. Hasonlóan nehéz elképzelnünk azt a sok szenvedést, megaláztatást, kínt, fájdalmat, elhagyatottságot, magányt, a világ összes bűnét, amit Jézus a kereszten magára vett. Nem tudunk mást tenni, mint a kereszt tövében, csendben leborulni és szemlélni a csodát, a megváltást, azt az ajándékot, amit kaptunk, az örök életet. Legyen mindig időnk arra, hogy elcsendesedünk, mindent félretéve szemléljük Jézust az Ő dicsőségében. Sarkalljon minket szüntelen hálára Urunk keresztáldozata, a megváltás, amely értünk bűnösökért történt. Ma az ingyen megszerzett dolgok nem túlságosan értékesek, mi is ingyen kaptuk a megváltást, nekünk nem került semmibe, de véssük a szívünkbe, hogy Jézus Krisztus micsoda árat fizetett értünk, és számára a legértékesebbek vagyunk, szüntelenül küzd és harcol értünk. Ez a szeretetnek a legmagasabb foka, amit nem tudunk felfogni, csak elfogadni. „Az Atya jobbjára ülés a Messiás országának kezdetét jelenti, Dániel próféta az Emberfiára vonatkozó látomásának beteljesedését: "és hatalom, tisztelet és ország adatott neki; és minden nép, törzs és nyelv neki szolgált: hatalma örök hatalom, mely nem vétetik el, és országa nem fog megsemmisülni." (Dán 7,14). Ettől az időponttól kezdve az apostolok tanúi lettek annak az "országnak, melynek nem lesz vége".”(KEK 664) Az országnak nem csak az apostolok lettek tanúi, hanem mi is tanúi és részesei is vagyunk. Amikor valamit szeretetből mondunk vagy cselekszünk, azzal építjük Isten országát. Nagyon fontos, hogy ennek tudatában éljük meg kereszténységünket, tevékenykedjünk és tegyünk bizonyságot a világnak.
Feladat a mai napra:  Ma azokért  imádkozom, akik tudatosan és készakarva fordulnak el Isten szeretettől.