XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2013. október 3., csütörtök

Október 3.Eszt 4,7-16                         (3. az erősség)
Mardokeus elbeszélt Hataknak mindent, ami történt, azt is, mennyi ezüstöt ígért Ámán a királyi kincstárnak a zsidók kiirtása fejében. Aztán átadott neki egy másolatot is a kiirtásukról szóló, s Szuzában is kifüggesztett rendeletről azzal, hogy mutassa meg Eszternek, és tájékoztassa felőle. Egyúttal meghagyta, hogy menjen be a királyhoz, járjon közbe irgalomért és könyörögjön népéért. Ezt üzente neki: „Emlékezzél kicsiséged napjaira, amikor még kezemmel tápláltalak. Ámán ugyanis, aki második ember a királyságban, ellenünk beszélt és halálunkat kérte a királytól. Könyörögj az Úrhoz, s beszélj a királlyal, hogy szabadítson meg minket a haláltól.” Hatak visszatért és átadta Eszternek Mardokeus üzenetét. Eszter azt felelte Hataknak, meghagyva neki, hogy mondja meg Mardokeusnak:  „A király szolgái és a tartományok lakói mind tudják, hogy aki - férfi vagy nő - hívatlanul bemegy a királyhoz a belső udvarba, az a könyörtelen törvény szerint halállal lakol, ha csak a király feléje nem nyújtja aranyjogarát, mert akkor életben marad. Engem meg már harminc napja nem hívatott a király.” Amikor Mardokeus Eszter szavait meghallotta, ezt az üzenetet küldte neki:  „Ne gondold, hogy a király palotájában te majd megmenekülsz, egyedül a zsidók közül. Mert ha te most hallgatsz, más helyről jön segítség és szabadulás a zsidóknak, de te és atyád háza elpusztultok. Ki tudja, vajon nem éppen ilyen időre jutottál-e királyi méltósághoz?” Erre Eszter azt üzente Mardokeusnak:  „Menj, és gyűjtsd össze a Szuzában található összes zsidót, s böjtöljetek értem! Három nap és három éjjel semmit se egyetek és ne is igyatok! Magam is ugyanígy böjtölök szolgálólányaimmal. Akkor aztán nem törődve a törvénnyel, bemegyek a királyhoz, s ha el kell pusztulnom, hát elpusztulok.”

„Az erősség az az erkölcsi erény, amely a nehézségek közepette biztosítja az erősséget és állhatatosságot a jó keresésében. Megerősíti az elhatározást, hogy az ember az erkölcsi életben ellenáll a kísértéseknek és legyőzi az akadályokat. Az erősség erénye készségessé tesz a félelem, még a halálfélelem legyőzésére is, segít vállalni a próbatéteket és üldöztetéseket. Megadja a bátorságot az önmegtagadásra, sőt az élet föláldozására is az igaz ügy védelmében: "Erősségem és dicséretem az Úr" (Zsolt 118,14). "A világban üldözést szenvedtek, de bízzatok, Én legyőztem a világot" (Jn 16,33).” (KEK 1808)
A mai idézet elénk állítja Eszter királynőt, mint erős nőt, aki az erősség erénye által a nehéz helyzetekben, a fenyegető rosszal és a veszéllyel szemben is helyt tudott állni. Látjuk azonban, hogy nem azonnal állt készen arra, hogy elmenjen a királyhoz, mert félt attól, hogy meg fog halni. Kellett, hogy Mardokeus megismételje kérdését és megnyissa szemét, hogy belássa cselekvése fontosságát és azt is, hogy hamis reményekkel, biztonsággal hiteget magát, gondolva, hogy meg fog menekülni a haláltól. Amikor megértette, hogy cselekedetétől függ a zsidók élete, az erősség erénye segített neki, hogy a halálfélelmét legyőzze. Gondolkozzunk ma azon, hogy mikor szeretnénk inkább menekülni egy nehéz helyzetből, mint szembenézni vele. Mit jelent akkor az erősség erényét gyakorolni? Kérjük Istentől, hogy adjon nekünk bátorságot és erősséget a gyengeségünkben. A zsoltár szavainak az ismétlése hozzásegít az erősség erényének gyakorlásához: „Világosságom és üdvösségem az Úr - kitől félnék? Életem oltalmazója az Úr - kitől rettegnék?” (Zsolt 27,1).
Feladat a mai napra: A nap feladataira, tennivalójára tekintve, milyen nehézség vár rám, mitől félek? Kérem Istent, hogy az erősség erényével tudjam ezeket kezelni.