XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. szeptember 10., csütörtök

Szeptember 10.Sir 2,1-9                              (Állhatatosság)
Fiam, ha Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel igen sok megpróbáltatásra. Keményítsd meg szíved és légy állhatatos, a kísértés napján ne kapkodj el semmit. Ragaszkodj az Úrhoz és ne tágíts tőle, hogy életed végén majd felmagasztaljon. Mindent, ami rád szakad, tűrj el békességgel, maradj hűséges a megaláztatásban. Mert az aranyat tűzben próbálják, a kiválasztottakat meg a balsors kohójában. Bízzál az Istenben: gondodat viseli, járj egyenes úton és reménykedj benne. Akik Istent félitek, várjátok kegyelmét, ne hagyjátok el, nehogy elessetek. Akik Istent félitek, benne reméljetek, akkor nem marad el a jutalmatok. Akik Istent félitek, jókat reméljetek, szüntelen örömet és irgalmasságot.

A sarkalatos erények közül a negyedik az állhatatosság, vagy lelki erősség. Mit is jelent az állhatatosság? A mai idézetben ismét Sirák tanítását olvashatjuk, aki arra inti fiát, hogy ha Istennek szeretnél szolgálni, készülj fel igen sok megpróbáltatásra. Keményítsd meg szíved és légy állhatatos, a kísértés napján ne kapkodj el semmit. Ragaszkodj az Úrhoz és ne tágíts tőle, hogy életed végén majd felmagasztaljon. Az állhatatosság és az megdicsőülés ezek szerint szorosan összefügg. Sirák inti őt a tűrőképességre és a hűségre, mert az aranyat tűzben próbálják, a kiválasztottakat meg a balsors kohójában. Az ember értéke is a megpróbáltatások kohójában csiszolódik ki. Az állhatatosságnak a lényege az Istenbe vetett, gyermeki és teljes bizalom. Csak az tud állhatatos maradni, aki nem kételkedik Isten jóságában, aki nem büntetésnek, vagy „szivatásnak” tartja a nehézségeket, hanem lehetőségnek a növekedésre, és Isten pedagógiai szeretetének, aki valóban a javunkat és a boldogságunkat akarja. Az Istenbe vetett teljes bizalom teszi erőssé az ember lelkét, hogy mindvégig kitudjon tartani. Mennyire aktuális mai korunkban az állhatatosság erényének gyakorlása! Úgy tűnik, mintha eltűnt volna az erények katalógusából, vagy inkább azt kellene mondani, hogy az erények eltűntek az emberek életéből, horizontjából? A mai kor embere pont a szenvedés, a fájdalom, a nehézségek elviselését akarja kikerülni. Az ember már nem hoz életre szóló döntést, mert nem akarja felvállalni a vele járó következményeket. Ha fáj valami, akkor millió fajta fájdalomcsillapítóval kínálják meg, és egyre gyorsabb hatásúval, hogy ne kelljen sokat szenvednie. A szenvedés, a fájdalom rossznak minősül, elkerülendő. (Ennek egyik legborzalmasabb véglete az eutanázia jogi engedélyezése, amint ez már több országban is megtörtént). De a fájdalom valóban rossz? A szentírás másként látja ezt. A fájdalmat nem lehet mindig elkerülni, az ember életéhez hozzátartozik. De ha jól tanul meg vele bánni, akkor nem az ellensége, hanem a társa lesz, mely képessé teszi őt arra, hogy a célját elérje. Szent Jakab így buzdít minket: Testvéreim, tartsátok nagy örömnek, ha különféle megpróbáltatások érnek benneteket. Tudjátok, hogy hitetek próbájának állhatatosság a gyümölcse. Az állhatatosságnak meg tökéletességre kell vezetnie, hogy tökéletesek és feddhetetlenek legyetek, és semmilyen tekintetben ne essetek kifogás alá (Jak 1,2-4). Aki azonban nem állhatatos, az elpuhul, és nem lesz képes helytállni az életben. Sok türelem kell az állhatatosság gyakorlásához, de amint Szent Pál mondja: Még szenvedéseinkkel is dicsekszünk, mert tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. A remény pedig nem csal meg, mert a nekünk ajándékozott Szentlélekkel kiáradt szívünkbe az Isten szeretete. (Róm 5,3-5). Kérjük a Szentlélektől az erősség és az állhatatosság ajándékát!
Feladat a mai napra:  Ma az állhatatosságra törekszem. Ami nehezemre esik, azt felajánlom az Úrnak és kérem tőle a lelki erősséget.