XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. szeptember 12., szombat

Szeptember 12.



Sir 1,22-24                         (Türelem)
Haragja a gonoszt nem teszi igazzá, inkább földre rántja haragjának súlya. A türelmes kitart egy ideig, s ha az eltelt, örömben lesz része. Hallgat, amíg el nem jön a beszéd ideje, bölcsességét aztán sok száj magasztalja.

Az erények közé sorolható a türelem is. Szent Pál nevezi a türelmet a Lélek gyümölcsei között, melyek szeretet, öröm, békesség, türelem, kedvesség, jóság, hűség, szelídség, önmegtartóztatás.  (Gal 5,22-23). A türelem a szenvedésben való kitartásból fakad, amint Pál mondja: tudjuk, hogy a szenvedésből türelem fakad, a türelemből kipróbált erény, a kipróbált erényből reménység. (Róm 5,3-4). A türelem az az erény, amellyel legyőzhetjük magunkban a haragot. Ismét Pál mondja: Akik Krisztus Jézushoz tartoznak, keresztre feszítették testüket szenvedélyeikkel és kívánságaikkal együtt. (Gal 5,24). A harag is olyan szenvedély, melyet le kell küzdenünk. Jézus mondja: Arról tudják majd meg rólatok, hogy a tanítványaim vagytok, hogy szeretettel vagytok egymás iránt. (Jn 13,35). A türelem a szeretet kifejezése. Hiszen mi különböztetheti meg a keresztényt a pogányoktól? Nemde olyan szeretet, mely akkor is képes szeretni, amikor már mindenki tombolna? Honnan szednénk a türelmet, hogy mással kedvesen bánjunk, akkor is, ha vérig bosszant bennünket viselkedésével? Nem hiába sorolja Pál a türelmet a Lélek gyümölcsei közé, hiszen a türelem a szoros istenkapcsolatból, az irgalmasság megtapasztalásából fakad. Csak az, aki megtapasztalta Isten iránta való végtelen irgalmát, az tud másokkal irgalmas és türelmesnek lenni. Milyen fontos, hogy a család a türelem gyakorlóhelye legyen, ahol megtanulunk várni, elfogadni, hogy nem minden a saját fejünk szerint megy, ahol megtanuljuk leküzdeni a haragot, a sértődöttséget, és ahol megtapasztalhatjuk mások irgalmát és türelmét. A nagyböjti időszakban a türelem gyakorlása lehet komoly böjtünk.
Feladat a mai napra: Igyekszem türelmesnek lenni másokkal.