XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. szeptember 9., szerda

Szeptember 9.Kiv 23,1-9                          (Igazságosság)
Ne tégy hamis vallomást. Hamis tanúskodással ne segítsd azt, akinek nincs igaza. Ne kövesd a többséget a gonoszságban, és a perben ne csatlakozzál a többség vallomásához, úgyhogy eltérsz az igazságtól. A perben a szegényhez se légy részrehajló. Ha ellenséged eltévedt marhájára vagy szamarára bukkansz, hajtsd vissza hozzá. Ha látod, hogy ellenséged szamara a teher alatt összerogyott, ne kerüld ki ellenségedet, hanem segíts neki felállítani. Ne csavard el a szegény ember igazát. Az igazságtalan pertől tartsd magad távol. Az ártatlant, és akinek igaza van, ne öld meg, viszont a bűnöst ne mentsd fel soha. Megvesztegető ajándékot ne fogadj el, mert az ajándék vakká teszi azokat, akik látnak, és elferdíti azok ügyét, akiknek igazuk van. Az idegent ne nyomd el. Tudjátok milyen sorsa van az idegennek, hiszen ti is idegenek voltatok Egyiptomban.

A sarkalatos erények közé tartozik az igazságosság. Mózes az Egyiptomból való kivonulás ideje alatt új, Istentől kapott törvényekre tanítja Izrael népét, hogy Isten útjain tudjon járni. Az új törvényekben külön kitér az igazságosságra. Mit jelent igazságosnak lenni? Nagyon konkrét dolgokra mutat rá: Ne tégy hamis vallomást. Hamis tanúskodással ne segítsd azt, akinek nincs igaza. Ne kövesd a többséget a gonoszságban, és a perben ne csatlakozzál a többség vallomásához, úgyhogy eltérsz az igazságtól...  Az igazság a mérce: az igazságot beszélni, meglátni és szolgálni. De mi az igazság? Az igazság Isten attribútuma. Jézus mondja: én vagyok az út, az igazság és az élet. (Jn 14,6). Igazságosnak lenni annyit jelent, mint Isten gondolkodása és megítélése szerint eljárni, aki igaz és jóságos. Izajás így beszél a Messiásról, akiről mindig is úgy tartották, hogy igaz és igazságos: Ő az, akin az Úr lelke nyugszik, aki nem aszerint ítél majd, amit a szem át, s nem aszerint ítélkezik, amit a fül hall, hanem igazságot szolgáltat az alacsony sorúaknak, és méltányos ítéletet hoz a föld szegényeinek. Szája vesszejével megveri az erőszakost, s ajka leheletével megöli a gonoszt. Az igazságosság lesz derekán az öv, s a hűség csípőjén a kötő. (Iz 11,3-5). Minden keresztény arra van hivatva, hogy kövesse Mesterét, az Úrjézus Krisztust, különösképpen az erények gyakorlásában. Valaha sötétség voltatok, most azonban világosság az Úrban. Éljetek úgy, mint a világosság fiai. A világosság gyümölcse csupa jóság, igazságosság és egyenesség. Azt keressétek, ami kedves az Úr szemében. (Ef 5,8-10). Mit jelent a mai világban igazságosnak lenni? Nézzünk csak körül, hol találkozunk igazságossággal, és hol találkozunk mindazzal, amit Mózes igazságtalanságnak nevez, a részrehajlással, hamis tanúsággal, ártatlanok megbüntetésével, az igazság elcsavarásával, a haszonleséssel, és nemtörődömséggel, stb. ... A gyermekeknek nagyon finom igazságérzetük van. Milyen fontos megerősíteni egymásban ezt a tulajdonságot, amelyet az Istentől kaptunk, akkor is, ha látszólag mi leszünk a vesztesek, ha ezért bennünket ostobának tartanak, kigúnyolnak, vagy megaláznak.
Feladat a mai napra: Ma Mózes tanácsai közül egyet kiválasztok magamnak, amit különösképpen gyakorolni akarok.