XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2015. szeptember 27., vasárnap

Szeptember 27.Szám 11,25-29; Jak 5, 1-6; Mk 9, 38-43.45.47-48
Ekkor János azt mondta neki: Mester! Láttunk valakit, aki a te nevedben ördögöt űz, de nem követ minket. Megtiltottuk neki.” Jézus azt felelte: Ne tiltsátok meg neki! Mert senki, aki az én nevemben csodát tesz, nem fog engem egyhamar szidalmazni. Hiszen aki nincs ellenetek, veletek van. Mert aki csak egy pohár vizet ad is nektek inni az én nevemben, azért, mert Krisztuséi vagytok, bizony, mondom nektek: nem veszíti el jutalmát. Aki pedig megbotránkoztat egyet e kicsik közül, akik hisznek bennem: jobb volna annak, ha malomkövet kötnének a nyakára és a tengerbe vetnék. Ha a kezed megbotránkoztat téged, vágd le azt: jobb neked csonkán az életre bemenned, mint két kezeddel együtt a gyehennába jutnod, az olthatatlan tűzre. Ha a lábad megbotránkoztat téged, vágd le azt; jobb neked sántán az örök életre bemenned, mint ha két lábaddal együtt a gyehenna olthatatlan tüzére vetnek. Ha a szemed megbotránkoztat téged, vájd ki azt; jobb neked fél szemmel az Isten országába bemenned, mintha két szemmel a gyehenna tüzére vetnek, ahol a férgük el nem pusztul, és a tüzük ki nem alszik.”
A mai vasárnapi evangéliumban Jézus a tanítványok oktatását folytatja. Beszélgetésük közben János beszámolt Neki arról, ami útközben történt, hogy láttak valakit, aki Jézus nevében ördögöket űzött ki, de nem tartozott közéjük. Ezért megtiltották neki. Jézus azonban azt felelte neki: „Ne tiltsátok meg neki! Aki a nevemben csodát tesz, nem fog egykönnyen szidalmazni engem. Aki nincs ellenünk, velünk van.” Mit jelenthetnek Jézus szavai? Az elmúlt években a Magyar Püspöki Kar arra hívta fel a figyelmünket, hogy egészséges öntudattal őrizzük meg katolikus hitünket az újpogányság egyre terjedő szellemével szemben. „Mert kereszténynek tűnő vallási nyelvezetet használ és könnyen megtévesztheti még a vallásukat gyakorló hívőket is. Ezek közé tartoznak a Jézusról és Szűz Máriáról szóló tudománytalan állítások. Ilyenek pl. a „Jézus, pártus herceg“-elmélet, vagy a táltosok, a sámánok és a pogány ősmagyar vallás egyéb valós vagy vélt elemeinek újraélesztése” (MKPK, 2009-i körlevél). Amikor Jézus azt mondja, „aki nincs ellenünk, velünk van”, akkor vajon ezeket is beleérti-e, hiszen látszólag nem utasítják el Jézust és Máriát? - Nem, mert saját írásaikból is kiderül, hogy elvetik az evangéliumok tanítását (pl. mindazokat, amelyek tanúsítják, hogy Jézus Galileából, Názáretből származó zsidó volt), vagy saját szájízük szerint elferdítik (pl. a Szentháromság nem Atya, Fiú és Szentlélek, hanem Atya, Anya és Fiú, Jézus nem is volt zsidó, hanem pártus, Mária pedig pártus királynő, stb.), és elutasítják az Egyház tanítását és a saját magukét tartják az igaz vallásnak. Tanításaikkal megbotránkoztatják a hívőket, mert nem a Jézus Krisztus által kinyilatkoztatott igazságot hirdetik, hanem saját „igazságukat”. Jézus többes számban mondja: „aki nincs ellenünk”, mert Egyházát is beleérti. Keménynek hangzik, amikor Jézus azt mondja, „ha kezed, megbotránkoztat, vágd le. Jobb csonkán bemenned az életre, mint két kézzel a kárhozatra jutnod.” Ezzel nem öncsonkításra, vagy keresztes hadjáratra hív minket Jézus, hanem arra, hogy egészséges önértékeléssel óvakodjunk mindattól, ami, vagy aki bűnre csábíthat minket. Legyenek ezek akár saját gondolataink, hajlamaink, vagy más emberek, csoportosulások, irányzatok, akik üzeneteikkel megtévesztenek és elterelnek az igaz hittől. Jézus arra oktatja tanítványait, hogy az Ő példáját kövessék. Csak az lehet velünk, aki segít hitünk növekedésében, és Jézus tanítása szerint elvezet minket az Általa meghirdetett igazság megismerésére és a Vele való találkozásra, mert Jézus „az igazság” (Jn 14,6).
Feladat a mai napra: Időt szánok ezen a héten Jézus és az Egyház tanításának megismerésére és elmélyítésére.