XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. május 15., vasárnap

Május 15.ApCsel 2, 1-11; 1 Kor 12, 3b-7. 12-13; Jn 20, 19-23
Testvéreim! Senki sem mondhatja magától: ,,Jézus az Úr!'', csak a Szentlélek által. A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a csodajelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. A test ugyan egy, de sok tagja van. A testnek ez a sok tagja mégis egy test. Így van ez Krisztussal is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok vagyunk. Valamennyiünket ugyanaz a Lélek töltött el.

Pünkösd a Szentlélek eljövetelének és az Egyház születésének ünnepe. Ünnepeljük örömmel és hálás szívvel Istennek ezt a nagy ajándékát: a Szentlélek és az Egyház ajándékát. Pünkösd napján (a hét húsvéti hét végén) Krisztus húsvétja a Szentlélek kiáradásában teljesedik be, aki mint isteni személy nyilváníttatik ki, adatik és közöltetik: az Úr Krisztus a maga teljességéből bőségesen árasztja a Lelket (vö. ApCsel 2,33-36).” (KEK 731) „Ezen a napon a Szentháromság teljesen ki lett nyilatkoztatva. E naptól kezdve a Krisztus által hirdetett Ország megnyílik azoknak, akik benne hisznek: a test alázatában és a hitben már részesednek a Szentháromság közösségében. A Szentlélek a maga szüntelen eljövetele által vezeti be a világot "a végső időkbe", az Egyház idejébe, az Országba, amely már örökségként a birtokunkban van, de még nem teljesedett be: Láttuk az igaz Világosságot, megkaptuk az égi Lelket, megtaláltuk az igaz hitet: imádjuk az oszthatatlan Háromságot, mert Ő üdvözített minket (Bizánci zsolozsma, pünkösdi vecsernye).” (KEK 732)
„Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk keresztségünk által”. Az egy Lélekben mi, a különféle tagok, az egy Egyházhoz tartozunk. Isten a Szentlélek által különféle szolgálatokat, feladatokat oszt ki Egyházában. „A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz.” Mint egy nagy zenekarban, ahol különböző hangszerek vannak és nem mindenki játszik ugyanazon a hangszeren, úgy az Egyházban is minden tagnak sajátos szolgálata van, hogy az harmóniában és egységben épüljön fel. A másik gondolat pedig, hogy emberi korlátainkból fakadóan nem lennénk képesek több feladatot egyszerre elvégezni. Isten jól ismer bennünket, és végtelen bölcsessége szerint osztja szét mindenkinek a Lélek ajándékait és a szolgálat lehetőségeit. „A Lélek ajándékait mindenki azért kapja, hogy használjon vele”. Az Apostolok Cselekedeteiben olvashatjuk, hogyan kapták meg az apostolok Pünkösdkor a Szentlelket és a nyelveken való beszéd adományát: „Mindannyiukat eltöltötte a Szentlélek, és nyelveken kezdtek beszélni, ahogyan a Lélek indította őket”. Vajon miért kapták ezt az adományt? Nem azért, hogy dicsekedhessenek vele, hanem azért, hogy az örömhír eljusson minden emberhez. „Mi mindannyian úgy halljuk, hogy a mi nyelvünkön hirdetik Isten csodás tetteit!'' Isten csodás tetteiről beszéltek, Jézus feltámadásáról, arról, hogy Ő a Messiás. A Szentlélek ajándékait azért kapták, hogy Isten Országának építésén fáradozzanak. Kérjük Istentől, hogy a Szentlélek árassza ki ajándékait az egész világra ma is, ránk is, és segítsen minket, hogy nagylelkűen szolgáljunk a kapott ajándékokkal.
Feladat a hétre: Hálás lelkülettel és örömmel tegyem meg azt, amit Istentől kapott feladatul kaptam az Egyházam, a közösségem és minden ember javára.