XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2016. május 25., szerda

Május 25.Jn 14,27-31a                     (békesség)
Békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Nem úgy adom nektek, ahogy a világ adja. Ne nyugtalankodjék a szívetek, s ne csüggedjen. Hiszen hallottátok, hogy azt mondtam: Elmegyek, de visszajövök hozzátok. Ha szeretnétek, örülnétek, hogy az Atyához megyek, mert az Atya nagyobb nálam. Előre megmondtam nektek, mielőtt megtörtént volna, hogy ha majd bekövetkezik, higgyetek. Már nem beszélek soká nektek, mert közeleg a világ fejedelme. Rajtam nincs hatalma. De a világ így tudja meg, hogy szeretem az Atyát, és végbeviszem, amivel az Atya megbízott.

A békesség, Jézus békéje, melyet nekünk hagyott a Szentlélek ajándékaiban, a 12 gyümölcs közül az egyik, mely a húsvéti bűnbocsánattal válik igazi békévé. az örök élet reményévé.
Ez a békesség sincs problémák és nehézségek nélkül, de megvan az Úr Jézusban való bizakodás és nyugalom, mellyel kezelni tudjuk a helyzetet. Tudjuk, hogy ha megtartjuk a parancsait és Rá hagyatkozunk, ígéreteiben bizakodunk, tetteinkben Őt követjük, békesség tölti el a szívünket. Ő vigaszt nyújt, megnyugtat és nem vesz rajtunk erőt a csüggedés. Visszanyerjük a hitünket, lelki békénket, ha az Ő szeretetét érezzük. Ha követjük Őt, Ő a jóban és a bajban is ott van velünk.
„Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.” (Jn 14,21)
Atyám, tégy engem a Te békéd eszközévé. Úgy szeressem felebarátomat, mint önmagamat, őszinte szívvel tudjak érte imádkozni, és elsősorban magamban békét teremteni, a bűnbánat és megbocsátás útján. (KI)

Feladat a mai napra: Legyek békességszerző, bármilyen nehézséggel is találkozom. Jézus mit tennie? -mit mondana, mit vár tőlem ilyenkor?