XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. május 19., csütörtök

Május 19.1Kor 12,12-18                   (a Szentlélek és az Egyház)
A test ugyan egy, de sok tagja van, a testnek ez a sok tagja azonban mégis egy test. Így Krisztus is. Mi ugyanis mindnyájan egy Lélekben egy testté lettünk a keresztséggel: akár zsidók, akár pogányok, akár rabszolgák, akár szabadok. Mindannyiunkat egy Lélek itatott át. Mert a test nem egyetlen tagból áll, hanem sokból. Ha a láb azt mondaná is: „Nem vagyok kéz, tehát nem tartozom a testhez”, azért a testhez tartozik. Ha pedig a fül azt mondaná: „Nem vagyok szem, tehát nem tartozom a testhez”, azért a testhez tartozik. Ha a test csupa szem volna, hol maradna a hallás? Ha meg csupa hallás, hol volna a szaglás? Már pedig Isten helyezte el a tagokat a testben, egyenként mindegyiket, amint akarta.

„Így az Egyház küldetése nem hozzáadatik Krisztus és a Szentlélek küldetéséhez, hanem ennek szentsége: az Egyház, mivel egészében és minden tagjában arra küldetik, hogy a Szentháromság közösségének misztériumát hirdesse és tanúsítsa, megvalósítsa és terjessze: Megismételjük, hogy mi valamennyien, miután egy és ugyanazon Lelket kaptuk, tudniillik a Szentlelket, valamiképpen egymással és Istennel eggyé válunk. Jóllehet ugyanis sokan vagyunk és Krisztus az Atya és a saját Lelkét adja mindegyikünknek, hogy bennünk lakjék, e Lélek egy és oszthatatlan, aki a különálló lelkeket (...) önmaga által egységbe fogja, és önmagában valami egyként jeleníti meg. Miként ugyanis "Krisztus" szent testének ereje egy testhez tartozóvá teszi azokat, akikben jelen van, oly módon - gondolom - Istennek mindenkiben benne lakó, egy és oszthatatlan Lelke mindenkit lelki egységbe forraszt. (Alexandriai Szent Cirill).“ (KEK 738)
Szent Pál a mai idézetben Krisztus testének valóságát tárja elénk, és az egységet a különbözőségben hangsúlyozza. „A test ugyan egy, de sok tagja van”. A Szentlélek az, aki lehetővé teszi ezt az egységet a sok tag között. Így már nem ellentét az egység és a sokaság, hanem összetartozik mindkettő. Nem „vagy vagy”-ról van szó, vagy egység vagy különbözőség, hanem, egység és különbözőség. Kérjük ma, hogy a Szentlélek segítsen minket, hogy a mindennapi életünkben és azokban a közösségekben, ahova tartozunk, e szerint a valóság szerint éljünk. Hogy minden egyháztag felfedezze egyetlenségét és örömmel és felelősséggel foglalja el a neki szánt helyet Krisztus testében.
Feladat a mai napra: Arra figyelek, hogyan reagálok, amikor tapasztalom a kapcsolatokban a különbséget, azt, hogy nem vagyunk egyformák, hogy nem egyformán gondolkozunk.