XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. május 22., vasárnap

Május 22.Péld 8,22-31; Róm 5,1-5; Jn 16,12-15
Búcsúbeszédében Jézus így szólt tanítványaihoz: ,,Még sok mondanivalóm volna, de nem vagytok hozzá elég erősek. Amikor azonban eljön az Igazság Lelke, ő majd elvezet titeket a teljes igazságra. Nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is. Ezért mondtam, hogy az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek.”

A mai vasárnapon az Egyház a Szentháromságot ünnepeli. Hitünknek ez a legnagyobb titka, mégis, a saját életünkben is érezzük ezt a csodálatos misztériumot. A Szentírás is gazdag olyan történetekkel, ahol Isten erről a titokról beszél. A Példabeszédek könyvében - amit a mai olvasmányban hallunk - Isten bölcsességéről van szó, mely Isten tulajdonsága a világ teremtésekor: „Ott voltam, amikor az eget teremtette, s az ősvíz színének körét megvonta, amikor a felhőket fölerősítette, s az ősforrások erejét megszabta; amikor kijelölte a tenger határát -- és a vizek nem csaptak ki --, amikor lerakta a föld szilárd alapjait. Ott voltam mellette, mint kedvence, napról napra csak bennem gyönyörködött”. Isten nem találomra alkotta a világot, hanem bölcsességgel, jól átgondolva, megfontolva. A Teremtés könyvéből tudjuk, hogy a világ teremtése a Szentháromság együttműködéséből jött létre: „Kezdetkor teremtette Isten az eget és a földet. A föld puszta volt és üres, sötétség borította a mélységeket, és Isten lelke lebegett a vizek fölött. Isten szólt:  „világosság”, és világos lett” (Ter 1,1-3). Isten szavára létrejött a világ, és a kiárasztott Lelke által életet adott mindennek.
A Szentháromságról tanúskodik Jézus az evangéliumban is. „... az Igazság Lelke nem magától fog beszélni, hanem azt mondja el, amit hall, és a jövendőt fogja hirdetni nektek. Megdicsőít engem, mert az enyémből veszi, amit majd hirdet nektek. Minden, ami Atyámé, enyém is.” Érdemes elmélkednünk a Szentháromság belső életén. Úgy gondolom, sokat tanulhatunk a Szeretetközösségnek ebből a tökéletes valóságából. Nem individualista lények, akik önző módon a saját érdekeik megvalósulását keresik, hanem egymásért élő és elszakíthatatlan egységben tevékenykedő közösség. Így jött létre ez a csodálatos világ és így tartja fenn a Szentháromságos Isten. Arra hív minket, hogy ismerjük meg a Szentháromság titkát, és kapcsolódjunk hozzá. Életünk csak akkor teljesedhet ki, ha mi is közösségben vagyunk Istennel.
Feladat a mai napra: Arra figyelek, hogyan tudok Istennel együttműködni, akár családomban, akár Egyházközösségben vagy barátaim között.