XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. május 20., péntek

Május 20.1Kor 12,1.4-11.28            (a lelki adományok)
Nem akarom, testvérek, hogy a lelki adományokat illetően tudatlanok maradjatok. A lelki adományok ugyan különfélék, a Lélek azonban ugyanaz. A szolgálatok is különfélék, de az Úr ugyanaz. Sokfélék a jelek is, de Isten, aki mindenben mindent véghezvisz, ugyanaz. A Lélek megnyilvánulásait mindenki azért kapja, hogy használjon vele. Az egyik ugyanis a bölcsesség ajándékát kapja a Lélektől, a másik a tudás adományát ugyanattól a Lélektől, a harmadik a hitet kapja ugyanabban a Lélekben vagy pedig a gyógyítás adományát szintén ugyanabban a Lélekben. Van, aki csodatevő hatalmat kap, van, akinek a prófétálásnak vagy a szellemek elbírálásának képessége jut osztályrészül. Más különféle nyelveket vagy pedig a nyelvek értelmezését nyeri el ajándékul. Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek. ... Ám az Egyházban Isten némelyeket apostollá, másokat prófétává, ismét másokat tanítóvá tett. Adott csodatevő hatalmat, gyógyítóerőt, segítőkészséget, kormányzóképességet, különféle nyelvadományt.

„Mivel a Szentlélek Krisztus Kenete, ezért Krisztus, a test Feje kiárasztja Őt a tagjaiba, hogy táplálja és gyógyítsa őket, kölcsönös tevékenységeiket rendezze, éltesse, tanúnak küldje őket, s az Atyának fölajánlott áldozatához és közbenjárásához társítsa őket az egész világ javára. Krisztus Testének tagjaival az Egyház szentségei által közli Szent és Megszentelő Lelkét.” (KEK 739) A mai napon szánjunk időt arra, hogy végig gondoljuk, hogy milyen lelki adományt és feladatot kaptunk, hogy használjunk vele, és építsük a közösséget. Sokféle lelki adomány létezik, Pál felsorolásában ott szerepel a bölcsesség, tudás, hit, gyógyítás, prófétálás, csodatevés, szellemek elbírálása, különféle nyelvek, és a nyelvek értelmezése. Minden emberben jelen van bizonyos szinten minden lelki adomány, mégis lehetséges, hogy egy-egy adomány kiemelkedik. Sokszor sajnos eltörpülnek a nagyobb adományok, mert hajlamosak vagyunk arra, hogy összehasonlítsuk magunkat másokkal és azt gondoljuk, hogy a mi adományunk nem olyan nagy és szép és fontos, mint a másik emberé. Ekkor inkább elrejtjük, vagy figyelmen kívül hagyjuk a saját ajándékunkat. De gondoljuk csak át, amit Pál mond: Mindezt azonban egy és ugyanaz a Lélek műveli, tetszése szerint osztva kinek-kinek. – hogy használjon vele! Tehát fontos és értékes a te adományod is! Fedezd fel, élj vele, és építsd vele a világot, a családot, az egyházat!
Feladat a mai napra: Szánjunk időt arra, hogy felismerjük és értékeljük magunkban és azokban, akikkel együtt élünk vagy közösségbe járunk, a különféle adományokat, és adjunk értük hálát Istennek.