XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. május 3., kedd

Május 3.Lk 1,67-75                         (az ígérte Lelke)
Zakariás, eltelt a Szentlélekkel, és így prófétált: „Áldott az Úr, Izrael Istene, mert meglátogatta és megváltotta népét. Az üdvösség erejét támasztotta nekünk szolgája, Dávid házában. Ahogy mondta a szent próféták szájával ősidők óta: megmentett minket ellenségeinktől és gyűlölőink kezétől, hogy irgalmazzon atyáinknak, és megemlékezzék szent szövetségéről. Az esküről, amelyet atyánknak, Ábrahámnak esküdött, hogy majd megadja nekünk, hogy az ellenség kezéből kiszabadítva, félelmet nem ismerve szolgáljunk neki, szentségben és igazságban színe előtt életünk minden napján.

„A bűntől és a haláltól eltorzított ember megmarad "Isten képmására", a Fiú képmására teremtettnek, de mivel meg van fosztva a "hasonlóságtól", "nélkülözi Isten dicsőségét" (vö. Róm 3,23). Az Ábrahámnak tett ígéret megnyitja az üdvrendet, melynek végén maga a Fiú ölti magára a "képmást" (vö. Jn 1,14; Fil 2,7), és visszaállítja az Atyával való "hasonlóságba" azáltal, hogy visszaadja neki a dicsőséget, az "éltető" Lelket.” (KEK 705)
„Minden emberi remény ellenére Isten utódot ígér Ábrahámnak, mint a hit és a Szentlélek erejének gyümölcsét (vö. Ter 18,1-15; Lk 1,26-38.54-55; Jn 1,12-13; Róm 4,16-21). Ebben az utódban áldást fog nyerni a föld minden nemzetsége (vö. Ter 12,3). Ez az utód Krisztus lesz (vö. Gal 3,16), akiben a Szentlélek kiáradása végre fogja hajtani "Isten szétszórt fiainak összegyűjtését" (vö. Jn 11,52). Amikor Isten esküvel kötelezi magát (vö. Lk 1,73) szeretett Fiának ajándékára vállal kötelezettséget (vö. Ter 22,17-18; Róm 8,32; Jn 3,16), ugyanígy az Ígéret Lelkének ajándékára, aki előkészíti annak a népnek a megváltását, melyet Isten szerez magának (vö. Ef 1,13-14).” (KEK 706)
A mai idézet elénk állítja Zakariás imádságát, amelyet az Ígéret Lelkében mond el, és amelyben dicséri Istent az üdvösség művéért és esküjéhez való hűségéért, amelyet Ábrahámnak esküdött. Most Isten színe előtt élhetünk szentségben és igazságban, mivel megkaptuk a Szentlelket, az Igazság Lelkét.  Félelmet nem ismerve szolgáljunk neki, mert a szeretetben nincs félelem (vö. 1 Ján 4,18). Ha mégis félelemmel vagy félelemből szolgálnánk Istennek, akkor kérdezzük meg magunkat, vajon mennyire töltött már el bennünket a Szentlélek, a Szeretet Lelke. Szentlélek, add nekünk a kegyelmet, hogy bármilyen kilátástalan helyzetben feltalálhassuk magunkat életünk folyamán, hogy Ábrahámhoz hasonlóan mindig bízzunk Istenben, és így életünk is gyümölcsöző legyen.
Feladat a mai napra: Elgondolkozom a Szentlélek segítségével, hogyan akarok a mai napon Istennek szolgálni, és mit akarok érte tenni.