XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. május 5., csütörtök

Május 5.Zsolt 80,2-16                     (az országban és a számkivetésben)
Hallgass meg, Izraelnek pásztora, te, aki Józsefet nyájként legelteted! Te, aki kerubok fölött trónolsz, ragyogj fel Efraim, Benjamin és Manassze előtt! Éleszd fel hatalmad, jöjj és szabadíts meg, Seregek Ura, állíts helyre minket! Ragyogtasd ránk arcod és megmenekültünk. Seregek Ura, meddig haragszol még? Hisz néped már imádkozik. A könnyek kenyerével etetted, a könnyek árját adtad italául. Elnézted, hogy szomszédaink civódjanak rajtunk, és hogy ellenségeink kigúnyoljanak. Seregek Ura, állíts helyre minket! Ragyogtasd ránk arcod és megmenekülünk. Kihoztál Egyiptomból egy szőlőtövet, és népeket űztél el, hogy elültesd. Előkészítetted számára a talajt, ezért vert gyökeret s terjedt el a földön. Árnyékával befödte a hegyeket, indáival Isten cédrusait. Vesszőit a tengerig növelte, hajtásait a nagy folyamig. Miért romboltad le falait? Akik az úton járnak, mind szüretelik. Az erdei vadkan pusztíthatja, s legelője lett az erdő vadjainak. Seregek Ura, térj vissza, tekints le az égből és lásd, látogasd meg szőlőtövedet, és védd meg, mit jobbod ültetett!

„Ez az isteni pedagógia főként a Törvény ajándékában mutatkozik meg (vö. Kiv 19-20; MTörv 1-11; 29-30). A Törvény pedagógusként adatott, hogy a népet Krisztushoz vezesse (vö. Gal 3,24). De képtelensége arra, hogy az "istenhasonlóságtól" megfosztott embert üdvözítse és a világosabb ismeret, amit a bűnről ad (vö. Róm 3,20a), a Szentlélek utáni vágyakozást ébreszti. Erről tanúskodnak a Zsoltárok sóhajtozásai.” (KEK 708) Ezt a sóhajtozást találjuk meg a fönti idézetben, amely a 80-dik zsoltár első része. A zsoltáros a nép ajkával kiált: Seregek Ura, térj vissza, tekints le az égből és lásd, látogasd meg szőlőtövedet, és védd meg, mit jobbod ültetett!” Azonban felvethető a kérdés: miért történt velük ez a baj, ez a balszerencse? Az erdei vadkan pusztíthatja, s legelője lett az erdő vadjainak.” Vajon Isten annak a szerzője, ahogyan a zsoltár kifejezi: Miért romboltad le falait?” Nem inkább maga a nép okozta a maga balsorsát, mert hűtlenné vált Isten Törvényéhez és a Szövetségéhez? „A Törvénynek, az Ígéret és Szövetség jelének kellett volna irányítania az Ábrahám hitéből fakadt nép szívét és intézményeit: "Ha tehát hallgattok szavamra és megtartjátok szövetségemet, akkor (...) papi királyságom és szent népem lesztek" (Kiv 19,5-6). (vö. 1Pt 2,9). Dávid után azonban Izrael engedett a kísértésnek, hogy ugyanolyan országot rendezzen be, mint a környező nemzetek. Az ország azonban, ami a Dávidnak adott Ígéret tárgya (vö. 2Sám 7; Zsolt 89; Lk 1,32-33a), a Szentlélek műve lesz; a Lélek szerint szegényeké lesz.” (KEK 709) „A Törvény feledése és a Szövetség iránti hűtlenség halálhoz vezet: a számkivetés látszólag az ígéretek megsemmisülése, valójában pedig az üdvözítő Isten titokzatos hűsége és a megígért megújítás kezdete, de a Lélek szerint. Isten népének végig kellett szenvednie ezt a tisztulást (vö. Lk 24,26a); számkivetésen Isten tervében már rajta van a kereszt árnyéka, és a szegények maradéka, mely visszatér, az Egyház világosan fölismerhető előképei közé tartozik.” (KEK 710) Add meg, Urunk, Egyházadnak, hogy a Szentlélek által hűséges maradjon az új- és örök szövetséghez, amelyet köttettél velünk. Ma mi is alázatosan kérjük, hogy ragyogtasd ránk a Szentlélek fényességét, hogy igazán be tudjuk látni, hogy mi miért történik velünk. Hogy ne hibáztassunk Téged, ha mi hűtlenek voltunk, hanem beismerjük hibáinkat és bízzuk azokat segítségedre: „Seregek Ura, állíts helyre minket! Ragyogtasd ránk arcod és megmenekülünk.”
Feladat a mai napra: A mai napon szeretném a hűséget teremni, mint a Szentlélek egyik gyümölcsét, ezért elvégzek egy feladatot vagy hűséges leszek egy ígéretemhez.