XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2016. május 27., péntek

Május 27.1 Pét 3,13-18                     (szelídség)
13Ki árthat nektek, ha buzgók vagytok a jóban? 14De még ha szenvedtek is az igazságosságért, boldogok vagytok. Ne féljetek fenyegetéseiktől és ne engedjétek, hogy megzavarjanak benneteket! 15Urunkat, Krisztust szentül tiszteljétek szívetekben, legyetek mindig készen rá, hogy mindenkinek megfeleljetek, aki csak kérdezi, mi az alapja reményeteknek. 16De ezt szelíden, tiszteletet tanúsítva és jó lelkiismerettel tegyétek, hogy akik Krisztusban való szép életetekért elhíresztelnek benneteket, a rágalmaikkal szégyenben maradjanak. 17Jobb ugyanis, hogy ha Isten úgy akarja, akkor inkább a jótetteitekért szenvedjetek, mintsem gonoszságaitokért. 18Mert Krisztus is meghalt egyszer a bűnökért, az Igaz a bűnösökért, hogy Istenhez vezessen minket. A test szerint ugyan megölték, de Lélek szerint életre kelt.
Jézus, mikor térítő útra küldi őket, azt bízza rájuk, hogy ezt a feladatukat szelídséggel végezzék. Ez a 2000 éves indítás ma is időtálló. A jóságos XXIII. János pápa szelíd szeretettel akarja a katolikus liturgiát a szívünkbe, az értelmünkbe oltani. Azt akarja, hogy a szentmise latin szavait is saját nyelvünkön imádkozzuk, hogy békejobbot nyújtsunk a mellettünk imádkozónak, mondván: „Béke veled.”
Jézus, az Atya Lelkének Fölkentje, aki a Szentlélekben arra hív minket: „Vegyétek magatokra igámat, és tanuljatok tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű”. (Mt 11,28) A Szentlélek az, aki a mi szívünket szelíd szívvé átalakíthatja. Alakoque szent Margitnak Jézus Szíve nagy jelenésével, a Lélek feltárja Isten végtelen irgalmasságát, a szelíd, irgalmas jóságot. És így a Jézus Szíve tisztelet bejárja a világot.
Teréz anya kistestvérei Európa rideg szívétől távol, Ázsiában imádságos, szelíd szeretettel szedik össze Isten nevében az utcára kitett éhező, szomjazó, haldokló, végelgyengülésben szenvedő öregeket, emberroncsokat, Isten gyermekeit. A Szentlélek kiáradásával a segítő szeretet sok fiatal nőt vezérelt Teréz anyához, akit ebben az évben avat szentté a jóságos, szent elődei nyomdokán járó, szeretett, Ferenc pápánk.
Most, Pünkösd ünnepe után is könyörögjünk: „Jöjj el Szentlélek Isten!” „Jöjj el és add meg szelídségedet, hogy szelíden tegyünk tanúságtételt hitünkről és sugározzuk Jézus szelídségét.” (KoI)
Feladat a mai napra: A Szentlélek segítségével arra figyelek ma, hogy szelíden beszélek és viselkedem.