XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. június 18., hétfő

Június 18.


Lk 1,11-17          (Jánost már anyja méhében eltöltötte Szentlélek)
Ám megjelent neki az Úr angyala az illatáldozat oltárának jobb oldalán. Amikor Zakariás meglátta, zavarba jött, és elfogta a félelem. Az angyal azonban így szólt hozzá: „Ne félj, Zakariás, mert imád meghallgatásra talált! Feleséged, Erzsébet, fiút szül neked, s te Jánosnak fogod nevezni. Örömödre lesz és ujjongani fogsz rajta, és sokan örülnek majd születésén. Mert nagy lesz az Úr előtt, bort és mámorító italt nem fog inni, hanem már anyja méhében a Szentlélek fogja eltölteni. Izrael fiai közül sokat megtérít Urukhoz, Istenükhöz. Ő maga Illés szellemével és erejével előtte fog járni az Úrnak, hogy az apák szívét fiaik felé fordítsa, az engedetleneket az igazak okosságára térítse, s így a népet előkészítse az Úrnak.”

„"Volt egy Istentől küldött ember, kinek János volt a neve" (Jn 1,6). Jánost maga Krisztus, akit Szűz Mária nemrég fogant a Szentlélektől, "már anyja méhében" betöltötte "Szentlélekkel" (Lk 1,15). 'Amikor Erzsébet meghallotta Mária köszöntését, örömében megmozdult méhében a gyermek, maga Erzsébet pedig eltelt Szentlélekkel.' (Lk 1,41). Mária "látogatása" Erzsébetnél Isten látogatását valósította meg népénél (vö. Lk 1,68).” (KEK 717) A mai napon ezen a gyöngyőrű eseményen elmélkedhetünk, az örömteli találkozáson. Képzeljük el azt örömöt, amely betöltött mindenkit a találkozáskor: Erzsébetet, Máriát, a két magzatot: Jánost és Jézust. Látjuk, hogy itt mennyire egymáshoz tartozik a Szentlélek működése az öröm megtapasztalásával. Az öröm ugyanis a Szentlélek gyümölcsei közé tartozik. „Az örömtől megmozdult méhemben a gyermek”, mondja Erzsébet, aki képes felismerni gyermeke mozdulatának igazi okát – a Szentlélek segítségével -: nem csak véletlenül mozdult meg a magzat, vagy mert valamilyen baja lenne, hanem azért mozdult meg János, mert annak örült, akit Mária hordozott méhében: Jézusnak örült, a Messiásnak. Sok mindennek örülhetünk, de az öröm, amelyhez a Szentlélek akar vezetni bennünket, a találkozás öröme, legyen ez az egymással, vagy Istennel való találkozás. Kérjük a Szentlelket, hogy felismerhessük segítségével, hogyan van jelen minden emberben, hogyan akarja a kis csecsemők által is kifejezni működését.
Feladat a mai napra: Meglátogatok valakit, és kérem, hogy a Szentlélek adja meg ehhez a találkozáshoz a kegyelmet, hogy örömet okozó legyen.