XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. június 30., szombat

Június 30.


Jn 14,18-26                     (Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok)
Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok. Rövid idő, s a világ nem lát többé, ti azonban láttok, mert én élek, és ti is élni fogtok majd. Azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.” Ekkor Júdás - nem az iskarióti - megkérdezte: „Uram, hogy van az, hogy nekünk akarod magad kinyilatkoztatni, nem a világnak?” Jézus így folytatta: „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni. Aki nem szeret, az nem tartja meg tanításomat. A tanítás, amelyet hallotok, nem az enyém, hanem az Atyáé, aki engem küldött. Ezeket akartam nektek mondani, amíg veletek vagyok. S a Vigasztaló, a Szentlélek, akit majd a nevemben küld az Atya, megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek.

Búcsúbeszédében Jézus gyönyörű hagyatékot és ígéretet ad nekünk: Nem hagylak árván benneteket, hanem visszajövök hozzátok. Amint már mondtuk, Jézus saját megtestesülése által új távlatot nyitott meg az ember számára. Ő maga Isten szentélye volt, és mindenki, aki hisz benne, szereti őt és megkeresztelkedik az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevére, Isten szentélyévé válik. Jézus azonban halála, feltámadása és mennybemenetele után nem húzódik vissza a mennybe, nem hagyja magára az embert, hanem ígéri, hogy „Aki szeret engem, az megtartja tanításomat, s Atyám is szeretni fogja. Hozzá megyünk és benne fogunk lakni.” Jézus maga visszajön, de el is küldi nekünk a Szentlelket, aki megtanít benneteket mindenre és eszetekbe juttat mindent, amit mondtam nektek. Mennyire fontos és értékes Isten számára az ember! Mennyire vágyik arra, hogy az emberekkel legyen! Isten nem elégedett meg azzal, hogy Izrael népe számára a felhő- és tűzoszlop által valamint a táboron kívül felállított megnyilatkozás sátorában jelen legyen, közel legyen az emberekhez, egészen közel akart lenni hozzá. Ezt csak Jézus tette lehetővé. A próféták ugyan próbálták arra nevelni az embert, hogy Istennek éljen, megtartsa a parancsokat, de tudjuk, hogy kevés sikerrel jártak. Ezért Isten annak a módját választotta, hogy magában az ember testében jelenvalóvá váljon. Jézus ezt élte elénk. Így már nem szükséges az, hogy az ember magával hurcoljon egy sátrat, vagy valamilyen szimbólumot, mely Istenre emlékeztet. Az ember magában hordozza a legszentebb szentélyt, amikor Istent szereti és megtartja parancsait. Jézus ugyanis azt mondja, „azon a napon majd megtudjátok, hogy Atyámban vagyok, ti bennem, s én bennetek. Aki ismeri és teljesíti parancsaimat, az szeret engem. Aki szeret engem, azt Atyám is szeretni fogja. Én is szeretni fogom, és kinyilatkoztatom magam neki.” Az ember egész élete kifejezése lesz Isten jelenlétének a világban. Rajtunk keresztül tudja megmutatni az embernek üdvözítő jóságát és szeretetét.
Feladat a mai napra: Átgondolom, hogyan tudnám kifejezni Isten iránt szeretettemet, és sugározni őt az emberek felé, akikkel ma találkozom.