XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. június 9., szombat

Június 9.


Ter 8,8-12                        (a galamb)
Azután kiengedett egy galambot, hogy lássa, vajon a víz visszahúzódott-e már a föld színéről. De a galamb nem talált helyet a lába számára, ezért visszatért a bárkába, mivel még víz állt az egész földön. Ő kinyújtotta kezét, megfogta, és bevitte magához a bárkába. Még várt további hét napot, és újra kiengedett egy galambot. A galamb este visszatért hozzá, és íme, friss olajágat tartott a csőrében. Ebből megtudta Noé, hogy a víz eltűnt a földről. Újabb hét napig várt, és ismét kiengedett egy galambot, de ez már nem tért vissza hozzá.

„A vízözön végén (mely a keresztség szimbóluma) a Noé által kibocsátott galamb a csőrében zöldellő olajággal tér vissza annak jeléül, hogy a föld ismét lakható (vö. Ter 8,12). Amikor Krisztus kiemelkedik keresztségének vízéből, a Szentlélek galamb formájában száll le rá és marad rajta, (vö. Mt 3,16; és párh.). A Lélek a megkereszteltek megtisztított szívébe leszáll, és ott megnyugszik. Egyes egyházakban a szent Eucharisztiát az oltár fölé függesztett, galamb formájú fémedényben (columbarium) őrzik. A galamb-szimbólum a Szentlélek jelzésére a keresztény ikonográfiában hagyományos.” (KEK 701) Ezért számunkra a galamb az a szimbólum, amellyel a Szentlelket rögtön társítjuk. Ha nekünk kellene lerajzolnunk a Szentlelket, hogyan rajzolnánk? Vajon nem galambként ábrázolnánk mi is? Milyen templomot ismerünk, ahol ne találnánk legalább egy galambot, amely a Szentlelket szimbolizálja? A sok magyarországi falu vagy város főterére állított Szentháromság szobrokon is megtaláljuk a galambot. Azonban tudatosítanunk kell, hogy a galamb csak az egyik a többi szimbólum között – ahogyan azt az utóbbi napokban láthattuk. Talán nem véletlen, hogy a Katekizmus utolsóként említi, talán azért is, hogy jobban lássuk a Szentlélek sokoldalúságát, sokféleségét, hogy nem lehet egy szimbólumra korlátozni. Milyen jó, hogy a Szentlélek kivonja magát az alól, hogy lekössük emberi elképzeléseinkre! Mint a madár, elröpül. Azonban sokszor váratlanul jelenik meg galamb vagy más formában. A galamb hozta Noénak az életjelet: milyen jó lenne, hogy ha a Szentlélek nekünk is hozna hasonló jelet az életről, a békességről vagy az örömről! Legyünk nyitottak a Szentlélek megnyilvánulásai iránt!
Feladat a mai napra: Elgondolkozom, melyik a Szentlélek szimbólumai közül az, amelyik közelebb áll hozzám, illetve többet mond számomra. Megfogalmazhatok egy saját imádságot a Szentlélekhez, belevonva e szimbólum jelentéseit.