XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. június 29., péntek

Június 29.


1Kor 2,9-16                     (Birtokában vagyunk Krisztus gondolatainak)
Szem nem látta, fül nem hallotta, emberi szív föl nem fogta, amit Isten azoknak készített, akik őt szeretik. Nekünk azonban feltárta Isten a Lélek által. A Lélek ugyanis mindent átlát, még Isten mélységeit is. Ki ismeri az ember benső dolgait, ha nem a benne lakó emberi lélek? Hasonlóképpen Isten titkait sem ismeri senki, csak Isten Lelke. Mi nem a világ lelkét kaptuk, hanem az Istentől eredő Lelket, hogy megismerjük, amit az Isten a kegyelemben ajándékozott nekünk. Erről beszélünk is, de nem az emberi bölcsesség tanította szavakkal, hanem ahogy a Lélek tanít, lelki embereknek lelkieket nyújtva. A testi ember nem fogja fel, ami az Isten Lelkéből ered. Balgaságnak tartja, s nem képes megérteni, mert lelkileg kellene megítélnie. Noha a lelki ember mindent megítél, őt nem ítéli meg senki.  „Hiszen ki látta át Isten gondolatait, hogy oktatná őt?” Mi azonban birtokában vagyunk Krisztus gondolatainak.

Ma tovább szeretnénk szőni a tegnapi gondolatot, hogy mit is jelent Isten szent templomának lennünk. Az ószövetségi sátor egy arannyal, bronzzal, ezüsttel, ékszerekkel díszített hely volt. Ékessége abban állt, hogy a legdrágább anyagokból készül el, szentélyében pedig a szövetség ládájával, ahol a két kőtáblát őrizték. A két kőtábla jelképezte Isten jelenlétét, hiszen saját ujjával írta rá a tíz parancsolatot. Saját testünk templomának ékessége azonban egészen másban áll. Díszíthetjük magunkat ugyan ékszerekkel, szép ruhákkal, de szentségünket az teszi ki, hogy Isten Szent Lelke lakik bennünk, aki ismeri Isten gondolatait, és azokra oktat minket. Pál azt mondja: Mi birtokában vagyunk Krisztus gondolatainak. Az ékszerek és szép ruhák önmagában véve még nem teszik az embert szentélyé. Ha gyűlölet, irigység, hatalomvágy, önzés lakik benne, akkor az ékszerek sem szépítenek rajta. Amint a közmondás mondja: az ember igazi szépsége belülről jön. A szív tisztasága, a szeretet, önzetlenség, béke, a szelídség stb. igazi díszei testünk szent templomának. Szentségünk pedig abban áll, hogy testünket, lelkünket Isten jelenléte tölti el. A szentáldozás, szentségekhez való járulás és az imádság által Isten szentsége és lelkülete költözik belénk, és a Szentlélek gondoskodik arról, hogy emberi lelkületünk egyre inkább Krisztusivá váljon.
Feladat a mai napra: A mai napon, visszahúzódva belső szentélyünkbe, kérjük a Szentlélek kegyelmét, hogy Krisztus gondolataira oktasson minket.