XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. június 2., szombat

Június 2.


1Jn 5,1-8                          (A Szentlélek szimbólumai között egyik a víz)
Mindenki, aki hiszi, hogy Jézus a Krisztus, az Isten egyszülötte, és aki a szülőt szereti, szereti szülöttét is. Abból tudjuk meg, hogy szeretjük az Isten gyermekeit, hogy szeretjük az Istent, és megtesszük parancsait. Mert az az Isten iránti szeretet, hogy megtartjuk parancsait. Parancsai nem nehezek. Mert mindenki, aki az Istentől született, legyőzi a világot. És ez a győzelem - győzelem a világ fölött! - a mi hitünk. Ki győzi le a világot, ha nem az, aki hiszi, hogy Jézus az Isten Fia? Ő az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. Nem csupán víz által, hanem víz és vér által. És a Lélek tesz tanúságot róla, mert a Lélek az igazság. Tehát hárman tanúskodnak: a Lélek, a víz és a vér, és ez a három egy.

A Katekizmus összesen nyolc szimbólumot említ, amelyek a Szentlelket jelképezik: a víz, a kenet, a tűz, a felhő, a pecsét, a kéz, az ujj és a galamb. A következő napokban mindegyikről fogunk elmélkedni. Ma a víz szimbólumával kezdjük. Ha a vízre gondolunk, mire asszociálunk, milyen tulajdonságok jutnak eszünkbe a Szentlélekkel kapcsolatban? A katekizmus azt írja: „A víz szimbóluma a Szentlélek működését jelzi a keresztségben, mivel a Szentlélek segítségül hívása után az új születés hatékony szentségi jelévé válik: miként első születésünk magzati állapotát víz tartja fenn, úgy a keresztvíz valóságosan jelzi, hogy isteni életre születésünket a Szentlélekben kapjuk ajándékba. Sőt az "egy Lélekben (...) megkeresztelkedve", "mindannyiunkat egy Lélek itatott át" (1Kor 12,13): a Lélek tehát személyesen is élő Víz, amely a megfeszített Krisztusból ered, (vö. Jn 19,34; 1Jn 5,8) mint forrásából, és bennünk az örök életre szökell (vö. Jn 4,10-14; 7,38; Kiv 17,1-6; Iz 55,1; Zak 14,8; 1Kor 10,4; Jel 21,6; 22,17).” (KEK 694) Világosíts meg Szentlélek, hogy jobban megértsen a víznek a szimbolikáját, azt, hogy mit jelent, hogy személyesen is élő Víz vagy, amely a megfeszített Krisztusból ered. „Amikor azonban Jézushoz értek, látták, hogy már meghalt. Ezért nem törték meg a lábszárát, hanem az egyik katona oldalába döfte a lándzsáját. Nyomban vér és víz folyt belőle.” (Jn 19,33-34) Mert Jézus Krisztus az, aki víz és vér által jött, Jézus Krisztus. ... A Lélek, a víz és a vér, és ez a három egy.”
Feladat a mai napra: „'Aki szomjazik, jöjjön hozzám és igyék, aki hisz bennem: belsejéből az Írás szava szerint élő víz folyói fakadnak.' Ezt a Lélekről mondta, amelyben a benne hívők részesülnek.” (Jn 7,37-38). A mai szomjúságommal megyek Jézushoz, és meghívását elfogadva, iszom ebből a vízből, amit kínál nekem.