XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2018. június 26., kedd

Június 26.


Kiv 24,15-18;25,8           (Készíts nekem szentélyt)
Azután Mózes fölment a hegyre. A felhő betakarta a hegyet, és az Úr dicsősége leereszkedett a Sínai-hegyre. A felhő hat napig takarta be. A hetedik napon a felhőből szólt Mózeshez. Az izraeliták szemében Isten dicsősége olyannak mutatkozott, mint az emésztő tűz a hegy csúcsán. Mózes belépett a felhőbe és fölment a hegyre. Mózes negyven nap és negyven éjjel maradt a hegyen. Az Úr így szólt Mózeshez: Készíts nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam.

Isten újra meg újra keresi az embert. Nem elég neki, hogy időközönként találkozzék vele. Azt akarta ugyanis kezdet óta, hogy egy közösségben, egy nagy családban éljen az emberrel. Bár az ember elfordult Istentől, bűnbeesésével kinyilvánította bizalmatlanságát Isten iránt, Isten mégsem nyugodott bele ebbe az elszakadásba, hanem folytonosan kereste annak a lehetőségét, hogy helyre állítsa az édenkerti közösséget. Amint tegnap láttuk, ellátogatott Ábrahámhoz, majd kinyilatkoztatta magát Ábrahám fiainak, míg meg nem szólította Mózest az égő csipkebokorból. Hiszen Izrael népét magának választotta az Úr, királya, vezetője, megváltója akart lenni. Kivezette Egyiptom földjéből, a szolgaság házából, hogy elvezesse a neki ígért földre és egészen Istennek éljen. Isten maga vezette ki népét Egyiptomból. Az Úr nappal felhőoszlopban haladt előttük, hogy mutassa az utat, éjjel pedig tűzoszlopban, hogy világítson nekik. Így éjjel-nappal vonulhattak. Nappal sohasem tűnt el a felhőoszlop a nép elől, s éjjel sem a tűzoszlop (Kiv 13,21-22). Ezen az úton Mózesnek többszörösen kinyilatkoztatta magát. A felhő- ill. tűzoszlop Isten jelenlétét szimbolizálja, nem volt neki külön lakhelye, hanem látható akart lenni a nép számára. Ahhoz, hogy még jobban éreztesse jelenlétét a nép között arra szólította fel Mózest, hogy sátrat készítsen neki, szentélyt, amelyben a nép között lakhat. Így készült el az első sátor, a „találkozás” vagy „megnyilatkozás sátora”, később pedig Salamon építette Istennek az első templomot. A mai napon elmélkedhetünk ezen a felszólításon: Készíts nekem szentélyt, hogy közöttük lakjam. Isten jelen akar lenni életemben, családomban, közösségemben.
Feladat a mai napra: Elgondolkodom azon, hogyan és hol készíthetek Istennek szentélyt, hogy közöttünk lakjon?