XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2019. január 10., csütörtök

Január 10.


Mt 16,13-20                       ("AZ ORSZÁG KULCSAI")

„Jézus nyilvános életének kezdetétől fogva férfiakat választott ki, szám szerint tizenkettőt, hogy vele legyenek és részesedjenek küldetésében. Részt adott nekik hatalmából 'és elküldte őket, hogy hirdessék Isten országát és gyógyítsanak betegeket' (Lk 9,2). Örökre Krisztus országához tartoznak, mert Ő általuk vezeti az Egyházat: 'Ezért nektek adom az országot, mint ahogy Atyám nekem adta, hogy majd asztalomnál egyetek és igyatok országomban, és trónon ülve ítélkezzetek Izrael tizenkét törzse fölött' (Lk 22,29-30).”[1] „A Tizenkettő kollégiumában Simon Péteré az első hely. Jézus egyedülálló küldetést bízott rá. Az Atyától jövő kinyilatkoztatás erejével Péter megvallotta: 'Te vagy a Krisztus, az élő Isten Fia' (Mt 16,16). Akkor a mi Urunk kinyilvánította neki: 'Te Péter vagy, és én erre a sziklára fogom építeni Egyházamat, és a pokol kapui nem vesznek erőt rajta' (Mt 16,18). Krisztus, az 'eleven Kő' biztosítja Péterre épített Egyháza számára a halál hatalmai fölötti győzelmet. Péter megvallott hite miatt az Egyház rendíthetetlen sziklája marad. Az lesz a küldetése, hogy ezt a hitet őrizze, nehogy valaha megfogyatkozzon, és megerősítse benne testvéreit.”[2] „Jézus különleges tekintélyt bízott Péterre: 'Neked adom a mennyek országának kulcsait; amit megkötsz a földön, megkötött lesz a mennyben is, és amit föloldasz a földön, föloldott lesz a mennyben is' (Mt 16,19). A 'kulcsok hatalma' a teljhatalmat jelenti Isten házának kormányzására, ami az Egyház. Jézus, a 'Jó Pásztor' (Jn 10,11) e megbízatást föltámadása után megerősítette: 'Legeltesd bárányaimat' (Jn 21,15-17). Az 'oldás' és a 'kötés' hatalma teljhatalmat jelent a bűnbocsánatra, tantételek megfogalmazására és fegyelmi döntések meghozatalára az Egyházban. Jézus ezt a hatalmat az Egyházra bízta az apostolok és különösképpen Péter szolgálata által, akire mint egyre az Ország kulcsait kifejezetten rábízta.[3]
A mai imádságban újra hagyom, hogy Jézus mondja meg nekem, ki vagy számára és melyik feladatot bíz rám.
Feladat a mai napra:  Ma XVI. Benedek pápáért és az ő szándékaiért imádkozom, hogy bölcsen vezesse Egyházát.


[1] KEK 551
[2] KEK 552
[3] KEK 553