XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. március 11., vasárnap

Március 11.

Lk 23,33-34
Amikor odaértek arra a helyre, amelyet Koponya-helynek hívtak, ott fölfeszítették, s a gonosztevőket is vele, egyiküket jobbról, másikukat balról. Jézus pedig mondta: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.”

A kereszt tövében én is ott állok. Odaértünk a koponyák helyére. Sok ember áll körülöttem, bámészkodva, leskelődve, gúnyolódva, szomorkodva. És én, hogyan vagyok jelen? Mi megy keresztül gondolataimon? Látom, amint fölfeszítik Jézust a keresztre, szemlélődve, párbeszédre lépek Jézussal. Micsoda fájdalom járja át egész testedet, Jézus, amint áthasítják kezedet, lábadat, és fölemelnek a kereszttel! Egyetlen szó hallatszik a szádból: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek.” (Mit vált ki belőlem ez a mondat?) Megrendítő, Jézus, hogyan tudsz azoknak megbocsátani, akik kínoznak és a halálodat akarják? Hol lehet szívedben még olyan hely, ahol ők is elférhetnek benne? – Engedjük, hogy Jézus válaszoljon nekünk: De hiszen hallottad a parancsot: „Szeresd felebarátodat, és gyűlöld ellenségedet. Én pedig azt mondom nektek, szeressétek ellenségeiteket, és imádkozzatok üldözőitekért! Így lesztek fiai mennyei Atyátoknak, aki fölkelti napját jókra is, gonoszokra is, esőt ad igazaknak is, bűnösöknek is.” (Mt 5,43-45). Hol válhatna valóra ez a szó, ha nem a kereszten? Ha csupán azokat szeretném, akik engem szeretnek, mi lenne a jutalmam? (vö. Mt 5,46). Az én szívemben sok hely van. „Nem azért jöttem, hogy elítéljem a világot, hanem hogy megváltsam a világot.” (Jn 12,47). A világot pedig csak a szeretet válthatja meg. – Jézus, én is benne vagyok a körben, akiért kéred az Atyát, hogy bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek. Jézus, úgy látod, hogy én sem tudom mit teszek? Pedig sokszor azt hiszem magamról, hogy tudom,... (mikor hiszem azt, hogy tudom, mit teszek? Milyen következményekkel jár a cselekvésem?)
Igen, talán mégis neked van igazad! Nem tudom, mit teszek. Csak te tudod, hogy mindezzel állandóan megpróbálom elvágni az élet forrásával összekötő köldökzsinóromat, mert azt hiszem, hogy az életet máshol sokkal élőbben találhatom meg, mint Benned. – Igen, barátom, érted is kérem az Atyát, mert „irgalmas vagyok” (Jer 3,12). Hiszen „nem azért jöttem, hogy az igazakat hívjam, hanem hogy a bűnösöket.” (Mt 9,13). Gyere hozzám és tanulj tőlem, mert szelíd vagyok és alázatos szívű, s megtalálod lelked nyugalmát. (vö. Mt 11,29). – Jézus, ha te meg tudtál bocsátani, akkor én is megbocsáthatok másoknak? Csupán csak azért, mert nem tudják mit tesznek. Mert ha tudnák, nem tennék meg – velem sem. Kérlek, Jézus, hadd itasson át engemet is ez a magatartás, segíts, hogy ne legyek haragtartó, hisz képes vagyok bocsátani, mert te már megbocsátottál neki és nekem.

Feladat a mai napra: A mai napon Jézus imájába csatlakozom: „Atyám, bocsáss meg nekik, hisz nem tudják, mit tesznek,”akár egy bizonyos személyért, akár a világért.