XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. március 17., szombat

Március 17.

Lk 23,44-46
A hatodik óra körül sötétség támadt az egész földön, s egészen a kilencedik óráig tartott. A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. Jézus ekkor hangosan felkiáltott: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” E szavakkal kilehelte lelkét.

Nagy dolog történt ebben az utolsó órában: A nap elsötétedett, a templom függönye középen kettéhasadt. A nap elsötétedése Jézus halálát jelképezi. Amint a napfogyatkozáskor a hold eltakarja egy ideig a napot, de utána újból teljes fényben ragyog, úgy Jézus halála elvett a „világ világosságának” ragyogásából, míg föltámadása által vissza nem nyerte teljes és örök ragyogását. Izajás próféta jövendölte: „A hold fénye olyan lesz, mint a nap ragyogása, a nap fénye pedig hétszer ragyogóbb lesz, olyan, mint hét napnak a napfénye azon a napon, amikor az Úr bekötözi népe sebeit, és meggyógyítja a sebhelyeket. (Iz 30,26). A függöny kettéhasadása megint csak szimbolikus, hiszen a függöny elválasztotta az embert a szentélytől, ahova csak a főpap és csak évente egyszer léphetett be. Kettéhasadása rámutat arra, hogy Jézus megnyitotta az utat az Istenhez. „Ő, a mi békességünk a közénk emelt válaszfalat ledöntötte, az ellenségeskedést kiküszöbölte saját testében,... és egy testben kiengesztelt minket az Istennel kereszthalála által, amellyel az ellenségeskedést megölte. (Ef 2,14.16). Jézusnak csak egy mély kiáltása marad: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet!” Szíve legmélyebb imádsága, amit ugyancsak egy zsoltár idézete. A mai napon imádkozzuk el vele együtt ezt a 31. Zsoltárt és így, imádságban, kísérjük őt. Hozzád menekülök, Uram, ne hagyd, hogy szégyent valljak! Igazságodban szabadíts és ments meg engem, hallgass meg és siess hozzám! Légy megmentő sziklám, erős, szabadító váram! Valóban te vagy a sziklám és váram, nevedért vezess és irányíts engem! Kimentesz a hálóból, amit elém vetnek, te vagy szabadulásom. Kezedbe ajánlom lelkemet, te megváltasz, Uram, te, hűség Istene....
Szánjuk időt a visszatekintésre, a 31. Zsoltár segíthet nekünk ebben. Tekintsünk vissza erre a hétre és az egész lelkigyakorlatra is. Mi volt számomra kulcsfontosságú? Hogyan tapasztaltam meg Isten jelenlétét, közelségét, vezetését? Hol tapasztaltam igazi fordulatot, megtérést? Milyen hívást érzek most magamban? Milyen (esetleg új) értelmet kapott számomra Jézus élete, kereszthalála és a belé vetett hitem? Leírom magamnak, miért szeretnék hálát adni az Úrnak, és mit szeretnék most tőle kérni.

Feladat a mai napra: Kiírom magamnak Jézus imádságát: „Atyám, kezedbe ajánlom lelkemet.” Napközben többször felidézem magamban, és szívből Jézushoz csatlakozom.