XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

Jelen elmélkedés témája:

A következő elmélkedéseket a Ferenc Pápa "Gaudete et exsultate" című apostoli buzdításából vesszük.
A „Gaudete et exsultate” kezdetű apostoli buzdítás, a keresztény ember életszentségre szóló jézusi meghívottságából indul ki, és miközben rámutat a jelen kor veszélyes útvesztőire, kijelöli az evangéliumok ajánlotta utat. Az életszentségre meghívottság mindenkinek szól!

2018. március 26., hétfő

Március 26.Iz 53,7                                 (Jézus másodszor esik el a kereszttel)
Bár a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá, mégis (Istentől) megvertnek néztük, olyannak, akire lesújtott az Isten, és akit megalázott.

Jézus, másodszor is elestél a kereszt súlya alatt. A fa lett volna olyan nehéz? Nemcsak a fa, hanem a betegségeink és fájdalmaink, amelyek úgy nehezedtek rád, mintha ólomból lettek volna. Elestél. Isten sújtott volna le rád? Ő alázott volna meg? Sokszor ezt gondoljuk, amikor újra elesünk. Milyen gyorsan következtetünk ilyenkor Istenre, hogy megbüntet, megtorolja azt, amit elhibáztunk, vagy egyszerűen csak próbára tesz. Ha valaki téged akar követni, akkor miért történnek meg vele ilyen dolgok? Sokszor nem tudjuk összeegyeztetni Isten útját az esésekkel. Miért kell szenvednünk, amikor szeretni igyekszünk téged és az embertársainkat? Valóban vannak, akik úgy gondolják, hogy az Isten vert meg téged.  De Jézus, te tudtad, hogy nem az Atya vert meg téged, és nem ő alázott meg. Nem azért hordozod ezt a keresztet, mert az Atya rajtad akarja megtorolni a világ bűneit. Jól tudod, hogy az Atya nem szadista, hanem együtt érző szerető Isten. A szeretet viszont megsebezhető, gyöngéd, átérzi a fájdalmat. Olykor gyönge és törékeny, s mégis erős és legyőzhetetlen. Uram, ha belefáradnánk a fájdalmakba, a gyötrődésbe, a szeretetben való odaadásba, az éjszakai virrasztásokba,... kérlek te segíts föl minket. Segíts újra erőre kapnunk és meglátnunk, hogy ez az út az élet és a gyógyulás útja nemcsak számomra, hanem azok számára is, akiket mellém adsz.
Feladat a mai napra:  Kiírom magamnak, hogy  a mi betegségeinket viselte, és a mi fájdalmaink nehezedtek rá”, és ha elcsüggednék arra gondolok, hogy Jézus velem hordja keresztemet.