XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. március 14., szerda

Március 14.

Mt 27,46
Kilenc óra tájban Jézus felkiáltott, hangosan mondva: „Éli, Éli, lamma szabaktani?” Vagyis: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”

Amint föltekintek Jézusra a kereszten, látom, hogy mély fájdalom járja át. Nem könnyű egy ember szenvedését látni, amint kínjaiban gyötrődik. Jézus hangosan, fájdalmasan felkiált: „Én Istenem, én Istenem, miért hagytál el engem?”
Mit jelent Jézust ebben a pillanatban elkísérni? Nem a párbeszéd vagy gyors vigaszok pillanata ez, hanem inkább a csönd, a jelenlét, az együttérzés és együtt imádkozás pillanata. Jézus a legnagyobb elhagyatottságot tapasztalja meg. Mivel magára vállalta az emberiség bűneit, megtapasztalja mit jelent Istentől teljesen elszakadva lenni. És még ebben a legmélyebb elhagyatottságban is az Atyához imádkozik. Ebben a felkiáltásban megossza velünk legmélyebb imáját, amit a 22. Zsoltár szavaival fejez ki: Istenem, Istenem, miért hagytál el, miért maradsz távol megmentésemtől, panaszos énekemtől? Szólítalak nappal, Istenem, s nem hallod, szólítalak éjjel, s nem adsz feleletet. – milyen keserves lehet egy ember számára, amikor bűnt bűnre tetéz, és hiába kiáltozik Istenhez, nem ad neki választ, amíg gonosz útjáról meg nem tér. Jézus sem válaszolt a bal latornak a kereszten. Isten ilyenkor nem tud válaszolni, amikor az ember szíve csak a saját szándékára akarja felhasználni az Istent. De vannak olyan pillanatok is, amikor Isten szentjei is megtapasztalják Isten hallgatását. Miért nem válaszol? Azt csak Isten tudja, egyetlen fontos dolog van ilyenkor: mély hittel imádkozni: Mégis te vagy a Szent, aki Izrael szentélyében lakik. Atyáink benned reménykedtek, reméltek, s te megszabadítottad őket. Ez Jézus hite: Atyám engem is meg fog szabadítani. Imájában kifejezi az Atyának, amit tapasztal: De én csak féreg vagyok, nem ember, az emberek gúnytárgya s a népek megvetettje. Mind, aki lát, gúnyt űz belőlem, elhúzza száját és csóválja fejét. „Az Úrban bízott, hát mentse meg, segítsen rajta, ha szereti!” Micsoda mély fájdalom lehet Jézus számára a sok gúny, az a mély megvetés, amit azok kifejeznek iránta, akik a halálát akarják. Hogyan bizonyítsam nekik, hogy szeretsz engem? Imádságában nem marad a panasznál, hanem mindig újra és erősebben megvallja hitét: Te hoztál elő az anyaméhből, jóvoltodból gond nélkül pihenhettem, anyám ölén. A tiéd vagyok kezdettől fogva, anyám méhétől fogva te vagy az én Istenem. Ne maradj távol szükségemben, légy közel, mert sehol sincs segítség! Ne maradj hát távol, Uram, te vagy segítségem, siess mentésemre! Szabadíts ki az oroszlán torkából, védj meg engem, szegényt, a tulkok szarvától! Nevedet hirdetni fogom testvéreim előtt, és a közösségben dicsőítlek téged. Ti, akik félitek az Urat, áldjátok, Jákob fiai, magasztaljátok! Hiszen ő nem szégyellte, nem vetette meg a szegény nyomorát, nem rejtette el előle arcát, meghallgatta, amikor hozzá kiáltott.

Feladat a mai napra: Ma különösképpen a szenvedőkért imádkozom.