XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. március 6., kedd

Március 6.

1Kor 13,1-8
Szólhatok az emberek vagy az angyalok nyelvén, ha szeretet nincs bennem, csak zengő érc vagyok vagy pengő cimbalom. Lehet prófétáló tehetségem, ismerhetem az összes titkokat és mind a tudományokat, hitemmel elmozdíthatom a hegyeket, ha szeretet nincs bennem, mit sem érek. Szétoszthatom mindenemet a nélkülözők közt, odaadhatom a testemet is égőáldozatul, ha szeretet nincs bennem, mit sem használ nekem. A szeretet türelmes, a szeretet jóságos, a szeretet nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel. Nem örül a gonoszságnak, örömét az igazság győzelmében leli. Mindent eltűr, mindent elhisz, mindent remél, mindent elvisel. S a szeretet nem szűnik meg soha.

A mai, számunkra oly kedves idézetben találunk egy kulcsszót, illetve jelszót, amelyről a bevezetőben már volt szó. Szent Pál is rájött, hogy az egyetlen, ami igazán számít az a szeretet. Nem elég, ha az ember egy csomó jó tevékenységet felsorolhat, magáénak mondhat, mint pl.: sok nyelvet beszélni, prófétálni, nagy hittel rendelkezni, a nélkülözőknek alamizsnát adni. Mert ha szeretet nincs az emberben, akkor ezek semmit sem érnek. „Ha szeretet nincs bennem, mit sem érek.” Az adományok, Isten ajándékai csak akkor használnak valamit, ha szeretettel alkalmazzuk azokat. A szeretet tehát a kulcsszó. De olyan szó is sajnos, amit annyi mindenre használunk és ezért már csak nehezen értjük, mit is jelent valójában. Lehet, hogy Pál idejében is így volt már. Hiszen Szent Pál szükségesnek érzi, hogy definiálja, mi a szeretet, és felsorolja a szeretet tulajdonságait is. Bár ebben a részben nem fejezi ki élesen, de Pál számára is van a szeretetnek egy konkrét arca, egy jézusi arca: „.. az Isten Fiában való hitben élem, aki szeretett engem, és önmagát adta értem” (Gal 2,20). Jézus megélte a valódi szeretetet és a szeretetnek ezekkel a mozzanataival szeret minden embert, bennünket is. Ma azon is elmélkedhetünk, hogy hol láthatjuk Jézus életében, hogy türelmes, hogy jóságos, hogy nem féltékeny, nem kérkedik, nem is kevély. Nem tapintatlan, nem keresi a maga javát, nem gerjed haragra, a rosszat nem rója fel.” És mikor tapasztaljuk meg mi, a saját életünkben, hogy velünk is türelmes, jóságos stb. Mivel Isten Jézus Krisztusban előbb szeretett minket (vö. 1 Jn 4,19), az első feladatunk nem az, hogy mi is így szeressünk, hanem hogy elfogadjuk ezt a szeretetet Jézustól. Ebből a szeretettapasztalatból leszünk azután majd – lépésről lépésre – képesek, hogy úgy tudjunk szeretni, ahogy Jézus is szeretett. A szeretetet valójában az, ami megmarad az életünkből: „a szeretet nem szűnik meg soha”. Legyünk mi okosabbak a parasztnál, aki csak egy rizsmagot adott a koldusnak rizzsel teli zsákjából, és otthon látta, hogy ez a rizsmag arannyá vált, és sajnálta, hogy nem adott többet a koldusnak. Legyünk pazarlóak a szeretetben.

Feladat a mai napra: Kiválasztom a fönti idézetből a szeretetnek egy mozzanatát vagy tulajdonságát, amelyet a mai napon gyakorolni szeretnék.