XVI. Benedek pápa:

"Fontos emlékeznünk arra, hogy a legnagyobb karitatív tevékenység éppen az evangelizáció, azaz „az Ige szolgálata”. Nincs jótékonyabb, azaz karitatívabb cselekedet a felebarát iránt, mint megtörni Isten Igéjének kenyerét, az evangélium jó hírének részesévé tenni, bevezetni őt az Istennel való kapcsolatba: az evangelizáció az emberi személy legnemesebb és legátfogóbb fejlődését segíti elő."
( XVI. Benedek pápa. Nagyböjti üzenet 2013).

2018. március 13., kedd

Március 13.

Jn 19,26-27
Amikor Jézus látta, hogy ott áll az anyja és szeretett tanítványa, így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!” Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Attól az órától fogva házába fogadta a tanítvány.

Jézus tekintete keresi az övéit, és megpihen azokon, akik a legközelebb állnak hozzá: édesanyján és szeretett tanítványán. Nem mondja a tanítvány nevét, nyitott marad, mert a szeretett tanítvány én is vagyok, meg te is, és mindenki, aki szívből követi Jézust. Jézus, mit látsz bennünk? Min gondolkodsz miközben ránk tekintesz? (Elmondhatom Jézusnak, miről beszél nekem tekintete) Jézus, tekinteted tele van szeretettel, megbecsüléssel, bizalommal...
Aztán Jézus elmondja mit gondol: így szólt anyjához: „Asszony, nézd, a fiad!”(a lányod) Aztán a tanítványhoz fordult: „Nézd, az anyád!” Elmegyek, (Jn 14,28) de nem hagylak árván benneteket (Jn 14,18). Jézus gondoskodásában, az Atya gondoskodása nyilvánul meg, aki azt mondja nekünk: „Nézzétek, magam gondoskodom nyájamról, és magam ügyelek rájuk.” (Ez 34,11). Én gondoskodom rólatok, mert szeretlek benneteket. „Nem hagylak magadra.” (Zsid 13,5). Mária ezt megértette, s bár mély fájdalom járta át a szívét, hogy fiát elveszítette, mégis szeretettel fogadta új gyermekét, Jézus szeretett tanítványát. Engemet is szeretettel fogad. Különféle gondolatok, érzések támadhatnak bennünk Máriával kapcsolatban. Fejezzük ki őket Jézusnak saját szavainkkal. Jézus, sokszor azt gondolom, azt érzem, hogy.... Mit akarsz nekem azzal mondani, hogy fogadjam be Máriát, hogy édesanyámnak tekintsem? Miért van nekem szükségem rá?... – Engedjük, hogy Jézus válaszoljon nekünk: Nem akarom, hogy egyedül maradj. Szükségetek van egymásra. Fogadd be édesanyámat, jó társad lesz. Ne gondold azt, hogy egyedül kell megküzdened az életért, a hitedért, engedd, hogy Mária segítsen neked, amint nekem is segített hitével, Istenbe vetett végtelen bizalmával és kitartásával. Ő volt igazi tanítómesterem, és gyöngéd szeretetével, szelíd jelenlétével meg tudott erősíteni engem. „Fogadd el szájából a tanítását, szavait vésd be mélyen a szívedbe!” (Jób 22,22). „Ne hagyd el, akkor majd megoltalmaz, szeresd, akkor majd őrködik fölötted. Öleld magadhoz, akkor majd fölemel, tisztességre juttat, hogyha átkarolod.” (Péld 4,6.8) Örülök, ha szeretni tudod édesanyámat, amint én szeretem őt. –
Köszönöm, Jézus, hogy gondoskodsz rólam. Bizony nehéz a mai világban megmaradni a helyes úton. Sok különböző befolyás ér minket nap mint nap, oly sok kísértés, áramlat, mely el akar tántorítani minket tőled. Kérlek segíts, Mária, hogy hűséges tudjak maradni Jézushoz és ahhoz a hivatáshoz, amire engem hívott.

Feladat a mai napra: A mai napomat Máriával akarom megélni, vele imádkozni, a segítségét kérni.